20. 11. 2019  20:53 Félix
Akademický informační systém

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEI, ZS 2019/2020 - SvF, 2019/2020 - doktorandská studia - FEI, ZS 2019/2020 - FEI.

KódNázev předmětuObdobíGarant
B-BP1-EEBakalársky projekt 1ZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
I-BEZBezpečnosť v elektrotechnikeZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
B-BEZBezpečnosť v elektrotechnikeZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
I-DP2-ENEDiplomový projekt 2ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-DSPROJDistribučné siete a projektovanieZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
31369_3DDizertačná práca2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DS-ENEDizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP1-ENEDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP1E-ENEDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP2-ENEDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP2E-ENEDizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP3-ENEDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP3E-ENEDizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP4-ENEDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP4E-ENEDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP5E-ENEDizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP6E-ENEDizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B-EKEEkologia v elektroenergetikeZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B-ELEK1Elektrárne 1ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B-ELINSTElektrické inštalácieZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-ESPElektrické stanice a prístrojeZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B-ELSTRElektrické strojeZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
B-ENEFEnergetická efektívnosťZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-IEIBInteligentné elektrické inštalácie budovZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-IEKOInžinierska ekológiaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B1-MKMechanika kontinuaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
I-MSFMeranie svetla a fariebZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-MOVKMetalické a optické vodiče a kábleZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
D-ODP-ENEObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B-OZEObnoviteľné zdroje energieZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-OAESOchrany a automatiky v elektrizačnej sústaveZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-OZSOsvetľovacie zariadenia a sústavyZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-PVEPohony a výkonová elektronikaZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
D-PS1-ENEPredmet špecializácie Elektroenergetika I2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
D-PS2-ENEPredmet špecializácie Elektroenergetika II2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-RESRiadenie elektrizačnej sústavyZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-SEPSSolárne energetické prvky a systémyZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
B-SVETSvetelná technikaZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-SZPSvetelné zdroje a predradníkyZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
B-TVNTechnika vysokých napätíZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
D-T-ENETeória odboru Elektroenergetika2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-USESUstálené stavy v elektrizačnej sústaveZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
B-UIBEÚvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnikeZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
D-VP1-ENEVedecká práca I2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP1E-ENEVedecká práca Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP2-ENEVedecká práca II2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP2E-ENEVedecká práca IIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP3-ENEVedecká práca III2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP3E-ENEVedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP4-ENEVedecká práca IV2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP4E-ENEVedecká práca IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP5E-ENEVedecká práca Ve2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-VSVVonkajšie silové vedeniaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
B-VEEZVyužitie elektriny a elektrické zariadeniaZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
I-AENEAplikovaná elektroenergetikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-BZP-EEBakalárska záverečná prácaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-BP2-EEBakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-DISDiagnostika izolačných systémovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
I-DP-ENEDiplomová prácaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-DP1-ENEDiplomový projekt 1LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-DP3-ENEDiplomový projekt 3LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-ELEK2Elektrárne 2LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
B-ELINSTElektrické inštalácieLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
B-ELSELElektrické systémy elektrárníLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B-ELMATElektrotechnické materiályLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
B-OZEObnoviteľné zdroje energieLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-PVEPohony a výkonová elektronikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
I-PSESPrechodné stavy v elektrizačnej sústaveLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
B-SVETSvetelná technikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-SVIETSvietidláLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
B-TECHEETechnológie v elektroenergetikeLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
B-TRHETrh s elektrinouLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-ZEEZáklady elektroenergetikyLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
B-MODEEZáklady modelovania v elektroenergetikeLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.