25. 9. 2020  2:08 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEI, ZS 2020/2021 - FEI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
B-BZP-ENBakalárska záverečná prácaZS 2020/2021 - FEI
B-BP1-ENBakalársky projekt 1
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-CAEEPCAE elektronických prvkovZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Diplomový projekt 2ZS 2020/2021 - FEI
I-DP2-EN
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP1-EF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Dizertačný projekt Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP4-EF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Dizertačný projekt IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-EF2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
B-ELNS
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
B-FTPPFyzika a technológia polovodičových prvkov
ZS 2020/2021 - FEI
B-LEK
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Logické systémy
ZS 2020/2021 - FEI
Manažment kvalityZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Milan Žiška, PhD.
I-MAMS
ZS 2020/2021 - FEI
B-ME
ZS 2020/2021 - FEI
B-MPPMikropočítače a ich programovanie
ZS 2020/2021 - FEI
Mikropočítače a ich programovanieZS 2020/2021 - FEI
B-MVTMikrovlnná technikaZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
I-MMEDTMultimediálna technika
ZS 2020/2021 - FEI
Nanoeletronika a supravodičová elektronikaZS 2020/2021 - FEI
Obhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-OKS-ENZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Uherek, PhD.
B-OPTELZS 2020/2021 - FEI
I-PAOPočítačová analýza obvodovZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Uherek, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-PREN
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Uherek, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Rekonfigurovateľné elektronické systémy
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-SMIK
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
I-SACSnímače a akčné členy
ZS 2020/2021 - FEI
I-TMEDTZS 2020/2021 - FEI
D-T-EFTeória odboru Elektronika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-TP-ENZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP1E-EFVedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP2E-EF2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP3-EF2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP4-EFVedecká práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Vedecká práca IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP5E-EFVedecká práca Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
AudiovideotechnikaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
Bakalársky projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
I-CAEEP
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
I-DP-EN
LS 2020/2021 - FEI
I-DP1-SEDiplomový projekt 1
LS 2020/2021 - FEI
I-DP1-ENDiplomový projekt 1
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Diplomový projekt 3LS 2020/2021 - FEI
I-DP3-SEDiplomový projekt 3LS 2020/2021 - FEI
I-EMPSElektronické meracie prístroje a systémyLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
B-EPONLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
I-FOT
LS 2020/2021 - FEI
B-FTPP
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
B-LEKLekárska elektronika
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Manažment kvality
LS 2020/2021 - FEI
Materiály a konštrukcia vesmírnych systémovLS 2020/2021 - FEI
I-MOCSSMetódy a obvody číslicového spracovania signálov
LS 2020/2021 - FEI
B-MPP
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
I-NDIONávrh a diagnostika IO
LS 2020/2021 - FEI
I-PAO
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Uherek, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-PPNEOProgramové prostriedky pre návrh elektronických obvodovLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Uherek, PhD.
B-RAKTRádiokomunikačná technika
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
B-SAS
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Telemedicínska technika
LS 2020/2021 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.