23. 11. 2019  2:38 Klement
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI, ZS 2019/2020 - FEI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
B-BP1-ENBakalársky projekt 1ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-CAEEPCAE elektronických prvkovZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-CIMOČíslicové a impulzové obvodyZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
I-CISPSIČíslicové spracovanie signálovZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
I-DP2-ENDiplomový projekt 2ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32159_3DDizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DS-EFDizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP1-EFDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP1E-EFDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP2-EFDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP2E-EFDizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32153_3DDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP3-EFDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP3E-EFDizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP4-EFDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP4E-EFDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP5E-EFDizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP6E-EFDizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-EPONElektronické prvky a obvodyZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
B-ELNSElektronické systémyZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Milan Žiška, PhD.
B-FTPPFyzika a technológia polovodičových prvkovZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-LSILogické systémyZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-LSLogické systémyZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
I-MAMSMetódy analýzy materiálov a štruktúrZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Juraj Breza, CSc.
B-MPPMikropočítače a ich programovanieZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-MPPIMikropočítače a ich programovanieZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-MVTMikrovlnná technikaZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
I-MMEDTMultimediálna technikaZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
I-NSENanoeletronika a supravodičová elektronikaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Juraj Breza, CSc.
D-ODP-EFObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-OKS-ENOptické komunikačné systémyZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Uherek, PhD.
B-OPTELOptoelektronikaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Uherek, PhD.
I-PAOPočítačová analýza obvodovZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
D-PS1-EFPredmet špecializácie - Elektronika a fotonika I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-PS2-EFPredmet špecializácie - Elektronika a fotonika II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-PPNEOProgramové prostriedky pre návrh elektronických obvodovZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
I-RSTRádiokomunikačné systémy a trasyZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
B-SENZSenzorikaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
I-SMIKSenzorové mikrosystémyZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
I-TMEDTTelemedicínska technikaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
D-T-EFTeória odboru Elektronika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-TP-ENTímový projektZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP1-EFVedecká práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP1E-EFVedecká práca Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP2-EFVedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP2E-EFVedecká práca IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP3-EFVedecká práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP3E-EFVedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP4-EFVedecká práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP4E-EFVedecká práca IVe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP5E-EFVedecká práca Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-AONAnalógové obvody a ich návrhLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-AVTAudiovideotechnikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
B-BZP-ENBakalárska záverečná prácaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-BP2-ENBakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-DP-ENDiplomová prácaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-DP1-ENDiplomový projekt 1LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-DP3-ENDiplomový projekt 3LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-EMPSElektronické meracie prístroje a systémyLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-EPOElektronické prvky a obvodyLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
I-FOTFotonikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
B-FTPPFyzika a technológia polovodičových prvkovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-LASTLaserová technikaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Uherek, PhD.
B-LEKLekárska elektronikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
B-MKManažment kvalityLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Milan Žiška, PhD.
I-MOCSSMetódy a obvody číslicového spracovania signálovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
I-NDIONávrh a diagnostika IOLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-PRENPriemyselná elektronikaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-PNIOPrincípy návrhu integrovaných obvodovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
I-PIOProgramovateľné IOLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-RAKTRádiokomunikačná technikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
B-SASSignály a sústavyLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.