23. 11. 2019  3:32 Klement
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEI, 2019/2020 - doktorandská studia - FEI, ZS 2019/2020 - FEI.

KódNázev předmětuObdobíGarant
B-ALPRAlgoritmizácia a programovanieZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
I-ASEO2Analýza a syntéza elektrických obvodov 2ZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
B-APROGAplikačné programovanieZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-AMAGAplikovaný magnetizmusZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
B-BP1-ETBakalársky projekt 1ZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
I-CSSEČíslicové spracovanie signálovZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Karol Kováč, PhD.
I-DP2-AEDiplomový projekt 2ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-DMSDistribuované meracie systémyZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
D-DS-TEDizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
D-DS-MTDizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-DP1-TEDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP1-MTDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP1E-MTDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP1E-TEDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP2-TEDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP2-MTDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP2E-MTDizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP2E-TEDizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP3-MTDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP3-TEDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP3E-MTDizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP3E-TEDizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP4-MTDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP4-TEDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP4E-MTDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP4E-TEDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP5E-MTDizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP5E-TEDizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP6E-MTDizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP6E-TEDizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-ELOBElektrické obvody 1ZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-EMCElektromagnetická kompatibilitaZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-EPSElektromagnetické prvky a systémyZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-ELT2Elektrotechnika 2ZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-ELT2NElektrotechnika 2ZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
I-MEENZMeniče elektrickej energie a napájacie zdrojeZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-MER1Meracia technika 1ZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
B-MER2Meracia technika 2ZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-MMMeracie metódy2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-MPSMeracie prístroje a systémy2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-MIP2Mikroprocesorová technika 2ZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-NMSNávrh meracích systémovZS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-ODP-MTObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-ODP-TEObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
D-PS1-TEPredmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika I2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-PS2-TEPredmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika II2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
I-PROJProjektZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-SPAESpoločenské a právne aspekty v elektrotechnikeZS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-TAMTeoretické aspekty merania2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-TEPTeória elektromagnetického poľa2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP1-MTVedecká práca I2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP1-TEVedecká práca I2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP1E-MTVedecká práca Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP1E-TEVedecká práca Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP2-MTVedecká práca II2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP2-TEVedecká práca II2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP2E-TEVedecká práca IIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP2E-MTVedecká práca IIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP3-MTVedecká práca III2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP3-TEVedecká práca III2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP3E-TEVedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP3E-MTVedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP4-MTVedecká práca IV2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP4-TEVedecká práca IV2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP4E-MTVedecká práca IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP4E-TEVedecká práca IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP5E-MTVedecká práca Ve2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP5E-TEVedecká práca Ve2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
B-ALPREAlgoritmizácia a programovanieLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
B-ASEO1Analýza a syntéza elektrických obvodov 1LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
B-BZP-ETBakalárska záverečná prácaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-BP2-ETBakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
I-DP-AEDiplomová prácaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-DP1-AEDiplomový projekt 1LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-DP3-AEDiplomový projekt 3LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-ELMPElektromagnetické poleLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-ELTElektrotechnikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
B-ELT1Elektrotechnika 1LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-ELT3Elektrotechnika 3LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-MERMeranieLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-MSSMeranie a spracovanie signálovLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
B-MIP1Mikroprocesorová technika 1LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
I-MMEModerné materiály pre elektrotechnikuLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
I-PMPPočítačové modelovanie políLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
I-PVIDPočítačové videnieLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-TDTechnická diagnostikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Karol Kováč, PhD.
B-VELNVýkonová elektronikaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-VFTVysokofrekvenčná technikaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.