15. 8. 2020  10:36 Marcela
Akademický informační systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEI, 2019/2020 - doktorandská studia - FEI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
D-DS-MTDizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP1-TE
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Dizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP2-TEDizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP2-MT2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP2E-MTDizertačný projekt IIe
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Dizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP3-MT
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP3E-TE2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP4E-MT2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP4E-TEDizertačný projekt IVe
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Dizertačný projekt Ve
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Dizertačný projekt Ve
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP6E-TE
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-MM2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
Meracie prístroje a systémy2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-ODP-TEObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-TAM
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP1-MT
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP1E-MT2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP2-TE2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca IIe
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP3-MT2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP3-TE2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP3E-TE2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP3E-MT2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP4-MT
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca IV2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP4E-MTVedecká práca IVe
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP4E-TEVedecká práca IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca Ve
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP5E-TEVedecká práca Ve
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Algoritmizácia a programovanieLS 2019/2020 - FEI
B-ASEO1LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
B-BZP-ET
LS 2019/2020 - FEI
B-BP2-ETLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
I-DP-AEDiplomová práca
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-DP3-AEDiplomový projekt 3
LS 2019/2020 - FEI
B-ELMPLS 2019/2020 - FEI
ElektrotechnikaLS 2019/2020 - FEI
B-ELT1Elektrotechnika 1LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-MSSLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
B-MIP1Mikroprocesorová technika 1
LS 2019/2020 - FEI
Moderné materiály pre elektrotechnikuLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
I-PVID
LS 2019/2020 - FEI
I-TD
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-VFTVysokofrekvenčná technika
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Analýza a syntéza elektrických obvodov 2ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
B-BP1-ETBakalársky projekt 1
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
I-CSSEČíslicové spracovanie signálovZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Diplomový projekt 2ZS 2020/2021 - FEI
I-DMS
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
D-DS-MT2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DS-TEDizertačná skúška
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Dizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP1E-MT2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP2-TE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP2E-TE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP2E-MTDizertačný projekt IIe
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP3-MT2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP3E-TE2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP4-MTDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP4E-TE2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP5E-TE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP6E-TE2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP6E-MT2020/2021 - doktorandská studia - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-EMC
ZS 2020/2021 - FEI
I-EPSElektromagnetické prvky a systémyZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-ELT2NElektrotechnika 2
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
I-APEInžinierska elektrotechnikaZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-MEENZ
ZS 2020/2021 - FEI
B-MER1
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
D-MM
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Meracie prístroje a systémy2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
MeranieZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Mikroprocesorová technika 2ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-NMSZS 2020/2021 - FEI
D-ODP-MTObhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-PS1-TE2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-PS2-TE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Projekt
ZS 2020/2021 - FEI
I-SPAESpoločenské a právne aspekty v elektrotechnike
ZS 2020/2021 - FEI
I-TDZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Teoretické aspekty merania
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-TEPTeória elektromagnetického poľa2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Vedecká práca I2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP1-MTVedecká práca I
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP1E-TE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca II2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP2-MTVedecká práca II
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP2E-TE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP2E-MTVedecká práca IIe
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca III2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP3E-MTVedecká práca IIIe
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP4-MTVedecká práca IV
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP4E-TE2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP5E-TEVedecká práca Ve
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca Ve
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Algoritmizácia a programovanieLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
B-ASEO1
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Bakalársky projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
I-DP1-AEDiplomový projekt 1LS 2020/2021 - FEI
I-DP3-AE
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-ELMPElektromagnetické poleLS 2020/2021 - FEI
ElektrotechnikaLS 2020/2021 - FEI
B-ELT1
LS 2020/2021 - FEI
B-ELT3Elektrotechnika 3LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-MER1Meracia technika 1LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-MSSLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
B-MIP1
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
I-MMELS 2020/2021 - FEI
Počítačové modelovanie polí
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
Rádioelektronika a antényLS 2020/2021 - FEI
I-TDLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Karol Kováč, PhD.
B-VELN
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
LS 2020/2021 - FEI