31. 5. 2020  3:46 Petronela
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
D-DS-TEDizertačná skúška
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
D-DS-MTDizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-TEDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP1-MT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Dizertačný projekt Ie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-TEDizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP2E-MT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP3E-TEDizertačný projekt IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Dizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-TE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP6E-MTDizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-MMMeracie metódy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Meracie prístroje a systémy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-ODP-TE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-PS1-TE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Predmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Teoretické aspekty merania2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-TEP2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP1-TEVedecká práca I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Vedecká práca Ie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-MTVedecká práca Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
Vedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Vedecká práca IIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP3-TE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Vedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-MT2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-TE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP4E-MTVedecká práca IVe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP5E-MT2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Analýza a syntéza elektrických obvodov 1LS 2019/2020 - FEI
B-BZP-ETBakalárska záverečná práca
LS 2019/2020 - FEI
B-BP2-ET
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
I-DP-AELS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-DP1-AE
LS 2019/2020 - FEI
I-DP3-AEDiplomový projekt 3
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-ELTElektrotechnikaLS 2019/2020 - FEI
Elektrotechnika 1
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
MeranieLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Meranie a spracovanie signálovLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
B-MIP1Mikroprocesorová technika 1
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
I-PMPPočítačové modelovanie polí
LS 2019/2020 - FEI
I-PVIDPočítačové videnie
LS 2019/2020 - FEI
I-TD
LS 2019/2020 - FEI
B-VELNVýkonová elektronikaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-VFT
LS 2019/2020 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
Algoritmizácia a programovanie
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
B-APROGAplikačné programovanie
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Aplikovaný magnetizmus
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
B-BP1-ETBakalársky projekt 1
ZS 2020/2021 - FEI
Číslicové spracovanie signálovZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-DMS
ZS 2020/2021 - FEI
Dizertačná skúška2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DS-TE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
D-DP1-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-TEDizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP1E-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-TE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-MTDizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Dizertačný projekt IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP2E-MTDizertačný projekt IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-MTDizertačný projekt III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Dizertačný projekt IIIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3E-TEDizertačný projekt IIIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP4-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP4E-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP5E-MTDizertačný projekt Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-TEDizertačný projekt VIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-ELOBZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
Elektromagnetická kompatibilitaZS 2020/2021 - FEI
Elektromagnetické prvky a systémy
ZS 2020/2021 - FEI
B-ELT2NElektrotechnika 2
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
B-ELT2Elektrotechnika 2ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-MEENZZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-MER1Meracia technika 1
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-MMMeracie metódy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Meracie prístroje a systémy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Návrh meracích systémov
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
D-PS1-TEPredmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-PS2-TE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-SPAESpoločenské a právne aspekty v elektrotechnike
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Teoretické aspekty merania2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Teória elektromagnetického poľa
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP1E-MTVedecká práca Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP2-TEVedecká práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2E-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Vedecká práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-TEVedecká práca IVe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Vedecká práca Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-ALPREAlgoritmizácia a programovanie
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Analýza a syntéza elektrických obvodov 1
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
I-DP1-AEDiplomový projekt 1LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-DP3-AE
LS 2020/2021 - FEI
Elektromagnetické poleLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
B-ELT1
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-ELT3Elektrotechnika 3
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
I-MMELS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Počítačové modelovanie políLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Počítačové videnie
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Rádioelektronika a antényLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-TDTechnická diagnostika
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
B-VELN
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-VFT
LS 2020/2021 - FEI