31. 10. 2020  21:00 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEI, ZS 2020/2021 - FEI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI.

KódNázov predmetuObdobieGarant
B-ALPR
ZS 2020/2021 - FEI
I-ASEO2Analýza a syntéza elektrických obvodov 2ZS 2020/2021 - FEI
B-APROG
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-AMAGAplikovaný magnetizmus
ZS 2020/2021 - FEI
B-BP1-ETZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Karol Kováč, PhD.
I-DP2-AEDiplomový projekt 2ZS 2020/2021 - FEI
Distribuované meracie systémy
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
D-DS-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP1-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Dizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-MT2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Dizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2E-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Dizertačný projekt III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP3E-MTDizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP3E-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-TEDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP4-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-TE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ve
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ve
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Dizertačný projekt VIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Elektromagnetická kompatibilitaZS 2020/2021 - FEI
I-EPSElektromagnetické prvky a systémyZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
B-ELT2ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-MEENZMeniče elektrickej energie a napájacie zdrojeZS 2020/2021 - FEI
Meracia technika 1ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Meracia technika 2
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-MMMeracie metódy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Meracie prístroje a systémy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Mikroprocesorová technika 2ZS 2020/2021 - FEI
I-NMS
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-NM
ZS 2020/2021 - FEI
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
D-PS1-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS2-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-SPAESpoločenské a právne aspekty v elektrotechnikeZS 2020/2021 - FEI
Technická diagnostika
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Teoretické aspekty merania2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-MTVedecká práca Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP2-MTVedecká práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP2E-TE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP3-TEVedecká práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP3E-MTVedecká práca IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP4-TEVedecká práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-MTVedecká práca IVe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Vedecká práca IVe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP5E-MTVedecká práca Ve
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-ALPRE
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Analýza a syntéza elektrických obvodov 1
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Bakalárska záverečná práca
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
I-DP-AELS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-DP1-AELS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
Diplomový projekt 3LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-ELMPElektromagnetické pole
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
B-ELT1Elektrotechnika 1LS 2020/2021 - FEI
B-ELT3Elektrotechnika 3LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-MER1Meracia technika 1LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-MSS
LS 2020/2021 - FEI
B-MIP1LS 2020/2021 - FEI
I-MMEModerné materiály pre elektrotechniku
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
I-PVID
LS 2020/2021 - FEI
I-REARádioelektronika a antényLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
Technická diagnostika
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
B-VELN
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.