29. 10. 2020  9:47 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
N425A0_4IAnalýza a spracovanie experimentálnych údajov
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
N425A0_4BAnalýza potravínZS 2020/2021 - FCHPT
N425B4_4BBezpečnosť a balenie potravín
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
N425H2_4BHygiena a ochrana zdravia
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
N425C0_4BChémia potravínZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
N425I1_4BInformačné technológie v potravinárstve a kozmetikeZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Jednotkové procesy v potravinárstve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N425K0_4IKozmetická chémia a technológia
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
N425K2_4BZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
N425K0_4DKozmetológia, hygiena a ochrana zdravia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z mikrobiológie potravinárskych výrob a kozmetikyZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N425L0_4ILaboratórne cvičenie z technológie mlieka a mliečnych výrobkovZS 2020/2021 - FCHPT
Mikrobiológia potravinárskych výrob a kozmetikyZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Mária Greifová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Potravinárska technológia
ZS 2020/2021 - FCHPT
N425P4_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
N425P1_4IZS 2020/2021 - FCHPT
425P0_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Potravinárske technológieZS 2020/2021 - FCHPT
Prírodné látky v kozmetike
ZS 2020/2021 - FCHPT
N425T1_4ITechnológia cereáliíZS 2020/2021 - FCHPT
N425T3_4ITechnológia mäsa a mäsových výrobkov
ZS 2020/2021 - FCHPT
N425T0_4ITechnológia mlieka a mliečnych výrobkovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Mária Greifová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N425T9_4ITeoretické základy konzervovania potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Tukárstvo a bytová chémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
N425Z5_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
425B1_4BBakalárska prácaLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
N425L2_4ILaboratórne cvičenie z technológie mäsa a mäsových výrobkov
LS 2020/2021 - FCHPT
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
425P2_4BPotravinárske inžinierstvo
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
N425P4_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
N425T4_4ITechnológia rastlinných neúdržných potravín
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
Trendy v analýze potravínLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
N425T5_4ITrendy v analýze potravín
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
N425Z1_4BZáklady hygieny a sanitácie
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
N425Z2_4BLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.