23. 11. 2019  3:51 Klement
Akademický informační systém

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2019/2020 - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázev předmětuObdobíGarant
436A1_4BAnalýza potravínZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A0_4IAplikovaná senzorická analýza potravínZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A1_4IAplikovaná senzorická analýza potravínZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436D0_4IDietológiaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436F0_4IFyziológia a patofyziológia ľudskej výživyZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436F1_4IFyziológia a patofyziológia ľudskej výživyZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436H1_4IHodnotenie kvality potravínZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436C0_4BChémia potravínZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
N436K0_4IKontaminanty a prídavné látky v potravináchZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436L3_4ILaboratórne cvičenia z aplikovanej senzorickej analýzy potravínZS 2019/2020 - FCHPTIng. Anna Mikulajová, PhD.
436L2_4BLaboratórne cvičenie z analýzy potravínZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436L0_4BLaboratórne cvičenie z mikrobiológie potravín a kozmetikyZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436L0_4ILaboratórne cvičenie z potravinárskej mikrobiológieZS 2019/2020 - FCHPTIng. Alžbeta Medveďová, PhD.
N426L7_4BLaboratórne cvičenie zo základov všeobecnej mikrobiológieZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436L2_4ILegislatíva potravínZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
436M0_4BMikrobiológia potravín a kozmetikyZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436P1_4IPotravinárska mikrobiológiaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P2_4IPrediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizikaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P0_4IPrediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizikaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P1_4IPríprava vybraných potravinových matrícZS 2019/2020 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
N436T0_4BToxikológiaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N425V0_4IVybrané kapitoly z chémie potravínZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436V1_4IVýživa a imunitaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436V0_4BVýživa človekaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436A0_4BAnalýza a senzorické hodnotenie potravín a kozmetikyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A1_4IAplikovaná senzorická analýza potravínLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436B0_4BBakalárska prácaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436H0_4IHygiena a bezpečnosť potravínLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436L1_4BLaboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetikyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436L1_4ILaboratórne cvičenie z inštrumentálnych metód v analýze potravínLS 2019/2020 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
N436L3_4BLaboratórne cvičenie zo senzorickej analýzy potravín a kozmetikyLS 2019/2020 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
N436R0_4IReakčné mechanizmy v potravináchLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
436S0_4BSenzorická analýza potravínLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436S1_4BSenzorická analýza potravín a kozmetikyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436S1_4ISystémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatináchLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Viktor Prachár, PhD.
N436V0_4IVýživa a dietológiaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436V0_4BVýživa človekaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
436A1_4BAnalýza potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A0_4IAplikovaná senzorická analýza potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A1_4IAplikovaná senzorická analýza potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436D0_4IDietológiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436F0_4IFyziológia a patofyziológia ľudskej výživyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436F1_4IFyziológia a patofyziológia ľudskej výživyZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436H1_4IHodnotenie kvality potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436C0_4BChémia potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
N436K0_4IKontaminanty a prídavné látky v potravináchZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436L3_4ILaboratórne cvičenia z aplikovanej senzorickej analýzy potravínZS 2020/2021 - FCHPTIng. Anna Mikulajová, PhD.
436L2_4BLaboratórne cvičenie z analýzy potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436L0_4BLaboratórne cvičenie z mikrobiológie potravín a kozmetikyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436L0_4ILaboratórne cvičenie z potravinárskej mikrobiológieZS 2020/2021 - FCHPTIng. Alžbeta Medveďová, PhD.
N426L7_4BLaboratórne cvičenie zo základov všeobecnej mikrobiológieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436L2_4ILegislatíva potravínZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
436M0_4BMikrobiológia potravín a kozmetikyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436P1_4IPotravinárska mikrobiológiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P0_4IPrediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizikaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P2_4IPrediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizikaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P1_4IPríprava vybraných potravinových matrícZS 2020/2021 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
N436T0_4BToxikológiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N425V0_4IVybrané kapitoly z chémie potravínZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436V1_4IVýživa a imunitaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.