14. 8. 2020  13:41 Mojmír
Akademický informační systém

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FCHPT.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Analýza a senzorické hodnotenie potravín a kozmetiky
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A1_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
Bakalárska práca
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436H0_4IHygiena a bezpečnosť potravínLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436L1_4BLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Laboratórne cvičenie z inštrumentálnych metód v analýze potravínLS 2019/2020 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
Laboratórne cvičenie zo senzorickej analýzy potravín a kozmetiky
LS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
436S0_4BSenzorická analýza potravín
LS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
N436S1_4ISystémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatináchLS 2019/2020 - FCHPT
Výživa a dietológia
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436V0_4BVýživa človekaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FCHPT
Aplikovaná senzorická analýza potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A0_4IAplikovaná senzorická analýza potravín
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436D0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Fyziológia a patofyziológia ľudskej výživyZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436F0_4IFyziológia a patofyziológia ľudskej výživy
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436H1_4IHodnotenie kvality potravín
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436L3_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Ing. Anna Mikulajová, PhD.
436L2_4BLaboratórne cvičenie z analýzy potravín
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Laboratórne cvičenie z potravinárskej mikrobiológieZS 2020/2021 - FCHPTIng. Alžbeta Medveďová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436L2_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
436M0_4BMikrobiológia potravín a kozmetiky
ZS 2020/2021 - FCHPT
436P1_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N436P0_4IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P2_4IPrediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizikaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Príprava vybraných potravinových matrícZS 2020/2021 - FCHPT
Toxikológia
ZS 2020/2021 - FCHPT
N425V0_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N436V0_4BVýživa človekaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436A0_4BLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436B0_4BLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436L1_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
N436L3_4BLaboratórne cvičenie zo senzorickej analýzy potravín a kozmetikyLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
N436V0_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.