24. 10. 2020  23:26 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
436A1_4BAnalýza potravín
ZS 2020/2021 - FCHPT
Aplikovaná senzorická analýza potravín
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
N436D0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
N436F1_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436C0_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
N436K0_4IKontaminanty a prídavné látky v potravináchZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenia z aplikovanej senzorickej analýzy potravín
ZS 2020/2021 - FCHPT
Ing. Anna Mikulajová, PhD.
436L2_4BLaboratórne cvičenie z analýzy potravínZS 2020/2021 - FCHPT
436L0_4BLaboratórne cvičenie z mikrobiológie potravín a kozmetikyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436L0_4ILaboratórne cvičenie z potravinárskej mikrobiológieZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436L2_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
436M0_4BMikrobiológia potravín a kozmetiky
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436P1_4IZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
ToxikológiaZS 2020/2021 - FCHPT
Vybrané kapitoly z chémie potravínZS 2020/2021 - FCHPT
Výživa a imunitaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Analýza a senzorické hodnotenie potravín a kozmetiky
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
Bakalárska prácaLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436H0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436L1_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
N436L3_4BLaboratórne cvičenie zo senzorickej analýzy potravín a kozmetiky
LS 2020/2021 - FCHPT
N436R0_4ILS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
N436S1_4BLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436S1_4ISystémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatinách
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Viktor Prachár, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Výživa človeka
LS 2020/2021 - FCHPT

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.