24. 2. 2020  7:32 Matej
Akademický informačný systém

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobieGarant
436A0_4BAnalýza a senzorické hodnotenie potravín a kozmetikyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A1_4IAplikovaná senzorická analýza potravínLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436B0_4BBakalárska prácaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436H0_4IHygiena a bezpečnosť potravínLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436L1_4BLaboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetikyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436L1_4ILaboratórne cvičenie z inštrumentálnych metód v analýze potravínLS 2019/2020 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
N436L3_4BLaboratórne cvičenie zo senzorickej analýzy potravín a kozmetikyLS 2019/2020 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
N436R0_4IReakčné mechanizmy v potravináchLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
436S0_4BSenzorická analýza potravínLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436S1_4BSenzorická analýza potravín a kozmetikyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436S1_4ISystémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatináchLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Viktor Prachár, PhD.
N436V0_4IVýživa a dietológiaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436V0_4BVýživa človekaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
436A1_4BAnalýza potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A0_4IAplikovaná senzorická analýza potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A1_4IAplikovaná senzorická analýza potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436D0_4IDietológiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436F0_4IFyziológia a patofyziológia ľudskej výživyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436F1_4IFyziológia a patofyziológia ľudskej výživyZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436H1_4IHodnotenie kvality potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436C0_4BChémia potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
N436K0_4IKontaminanty a prídavné látky v potravináchZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436L3_4ILaboratórne cvičenia z aplikovanej senzorickej analýzy potravínZS 2020/2021 - FCHPTIng. Anna Mikulajová, PhD.
436L2_4BLaboratórne cvičenie z analýzy potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436L0_4BLaboratórne cvičenie z mikrobiológie potravín a kozmetikyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436L0_4ILaboratórne cvičenie z potravinárskej mikrobiológieZS 2020/2021 - FCHPTIng. Alžbeta Medveďová, PhD.
N426L7_4BLaboratórne cvičenie zo základov všeobecnej mikrobiológieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436L2_4ILegislatíva potravínZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
436M0_4BMikrobiológia potravín a kozmetikyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436P1_4IPotravinárska mikrobiológiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P0_4IPrediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizikaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P2_4IPrediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizikaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P1_4IPríprava vybraných potravinových matrícZS 2020/2021 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
N436T0_4BToxikológiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N425V0_4IVybrané kapitoly z chémie potravínZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N436V1_4IVýživa a imunitaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.