21. 10. 2020  7:29 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav technológií a materiálov (SjF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - SjF, LS 2020/2021 - SjF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Dizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Dizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250742_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
250844_DDPDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
250945_DDPDizertačný projekt V2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
250946_DDPDizertačný projekt VI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Dizertačný projekt VIII
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
250796_DDPExperimentálne metódy fyzikálnej metalurgie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250795_DDPFyzikálna metalurgia a medzné stavy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250519_IDP
ZS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250505_IDPKonštrukčné materiály
ZS 2020/2021 - SjF
250799_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250798_DDPModerné technológie výroby a spracovania nekonvenčných strojárskych materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250730_DDPNástroje na zápustkové kovanie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Náuka o materiáloch
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
250628_IDPNekonvenčné zlievarenské procesyZS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250400_BDPZS 2020/2021 - SjF
250907_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250803_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
ZS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Povrchové úpravy
ZS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250403_BDPPovrchové úpravy automobilových dielov
ZS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Prášková metalurgia
ZS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
Projekt III2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
ZS 2020/2021 - SjF
ZS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Pavol Švec, PhD.
ZS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250202_BDPTechnológia I
ZS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250732_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
250733_DDP2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Technológie spracovania nekovových materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
250722_DDP2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250721_DDPTeória a technológia procesov tvárnenia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
250726_DDP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
250724_DDPTeória a technológia procesov zvárania
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Teória tvárneniaZS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250797_DDPTeória zvárania, zlievania, obrábania a tvárnenia2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250626_IDPTepelné spracovanie
ZS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Vedecká práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Vedecká práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
ZS 2020/2021 - SjF
250307_BDP
ZS 2020/2021 - SjF
Výrobné technológie I.
ZS 2020/2021 - SjF
Výskumná práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
250817_DDP2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250399_BDPLS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
250627_IDPDegradačné procesy a medzné stavyLS 2020/2021 - SjF
250649_IDPDiplomová práca
LS 2020/2021 - SjF
250546_IDP
LS 2020/2021 - SjF
250516_IDPFyzika kovov a fyzikálne metódy
LS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250303_BDP
LS 2020/2021 - SjF
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
LS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjF
250545_IDPOdborná prax
LS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
LS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250306_BDPStroje a zariadenia pre strojárske technológie
LS 2020/2021 - SjF
270403_BDPLS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250515_IDP
LS 2020/2021 - SjF
250623_IDP
LS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
LS 2020/2021 - SjF
Teória zlievania
LS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjF
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
250610_IDPTvárniace nástrojeLS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjF
250529_IDPVýrobná technika IILS 2020/2021 - SjFdoc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
LS 2020/2021 - SjF
LS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Pavol Švec, PhD.
250625_IDPZváracie strojeLS 2020/2021 - SjFprof. Ing. Pavol Sejč, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.