1. 6. 2020  18:49 Žaneta
Akademický informační systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEI, 2019/2020 - doktorandská studia - FEI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Dizertačná práca
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DS-AI2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
D-DP1-AI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP1E-AI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP2-AIDizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP2E-AIDizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandská studia - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP3E-AI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-DP4E-AI2019/2020 - doktorandská studia - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
D-ODP-AI2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
D-PS2-AI2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
D-T-AITeória odboru Aplikovaná informatika
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP1E-AIVedecká práca Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP2-AI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP2E-AI2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Vedecká práca III2019/2020 - doktorandská studia - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
D-VP3E-AIVedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca IV2019/2020 - doktorandská studia - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
2019/2020 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP5E-AI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
B-ASLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
LS 2019/2020 - FEIprof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-BP2-AIBakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
I-BISPP
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
I-BIOMLS 2019/2020 - FEI
B-DBSDatabázové systémyLS 2019/2020 - FEI
I-DP-AI
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-DIMLS 2019/2020 - FEI
B-LA2Lineárna algebra 2LS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-MAT1
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.
B-MAT2IMatematika 2
LS 2019/2020 - FEI
B-MAT2EMatematika 2LS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
B-MAT2Matematika 2
LS 2019/2020 - FEI
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Objektovo orientované programovanieLS 2019/2020 - FEI
Paralelné programovanie a distribuované systémy
LS 2019/2020 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Počítačová kriminalita
LS 2019/2020 - FEI
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
LS 2019/2020 - FEI
B-PROG2
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
I-RZZLS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
B-RAL
LS 2019/2020 - FEI
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
LS 2019/2020 - FEI
B-TZITeoretické základy informatiky
LS 2019/2020 - FEI
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
LS 2019/2020 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-VSALS 2019/2020 - FEIprof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
B-ZFILS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
B-AZAAnalýza a zložitosť algoritmovZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
I-AKOD
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
I-ASOSArchitektúra softvérových systémovZS 2020/2021 - FEIprof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
B-BP1-AIBakalársky projekt 1ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Dizertačný projekt I2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Dizertačný projekt Ie2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP2-AI2020/2021 - doktorandská studia - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
D-DP2E-AI2020/2021 - doktorandská studia - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
D-DP4-AIDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP4E-AI2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP5E-AI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP6E-AIDizertačný projekt VIe2020/2021 - doktorandská studia - FEI
I-EGOVE-government
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
ZS 2020/2021 - FEI
B-LA1ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
B-MASTAMatematická štatistikaZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.
I-MATZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
B-MAT1I
ZS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.
Matematika 1ZS 2020/2021 - FEI
B-MAT3Matematika 3
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
I-MOBVMobilné výpočtyZS 2020/2021 - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
ZS 2020/2021 - FEIprof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
I-NKSZS 2020/2021 - FEI
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
I-OP-AIOdborná prax
ZS 2020/2021 - FEI
B-OS
ZS 2020/2021 - FEI
B-PS
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-PS2-AI2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
ZS 2020/2021 - FEI
B-PROG1Programovanie 1ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
B-PROG2Programovanie 2
ZS 2020/2021 - FEI
B-SWI
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-SUNS
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
ZS 2020/2021 - FEI
I-TKODZS 2020/2021 - FEI
D-T-AI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Tímový projekt 1ZS 2020/2021 - FEI
I-UPB
ZS 2020/2021 - FEI
D-VP1-AI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Vedecká práca Ie2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca II2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP3E-AIVedecká práca IIIe2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca Ve
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
I-ZKRY
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Algebraické štruktúry
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
I-AFJ
LS 2020/2021 - FEI
B-BZP-AI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Databázové systémyLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Diplomová prácaLS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
I-DP2-AIDiplomový projekt 2LS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Diskrétna matematikaLS 2020/2021 - FEIdoc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
LS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
Lineárna algebra 2LS 2020/2021 - FEI
Matematika 1
LS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.
B-MAT1
LS 2020/2021 - FEI
Matematika 1
LS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
B-MAT2I
LS 2020/2021 - FEI
B-MAT2Matematika 2
LS 2020/2021 - FEI
Matematika 2LS 2020/2021 - FEI
Matematika 3
LS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
B-OOPLS 2020/2021 - FEI
Paralelné programovanie a distribuované systémyLS 2020/2021 - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
B-PKRIMPočítačová kriminalitaLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Počítačové siete 2
LS 2020/2021 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
LS 2020/2021 - FEI
Programovanie 2
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
I-RZZReprezentácia a získavanie znalostí
LS 2020/2021 - FEI
Rýchle algoritmyLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
I-TP2-AILS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Umelá inteligencia a spracovanie dátLS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-VSAVývoj softvérových aplikácií
LS 2020/2021 - FEI
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
B-ZFIZáklady finančníctvaLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.