25. 5. 2020  0:40 Urban
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
31059_3DDizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-AIDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
Dizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
Dizertačný projekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
Dizertačný projekt Ve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-AIDizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
D-ODP-AIObhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
D-T-AI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1-AIVedecká práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Vedecká práca Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP2E-AI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-AI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-AIVedecká práca IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-AIVedecká práca IVe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP5E-AIVedecká práca Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Algebraické štruktúryLS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.
I-ADSAlgoritmy a dátové štruktúry
LS 2019/2020 - FEI
I-AFJAutomaty a formálne jazyky
LS 2019/2020 - FEI
B-BZP-AI
LS 2019/2020 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
B-BP2-AIBakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxeLS 2019/2020 - FEI
I-BIOMBiometriaLS 2019/2020 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Databázové systémyLS 2019/2020 - FEI
I-DP-AIDiplomová prácaLS 2019/2020 - FEI
I-DP2-AIDiplomový projekt 2LS 2019/2020 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-DIMDiskrétna matematikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
B-LA2
LS 2019/2020 - FEI
B-MAT1ELS 2019/2020 - FEI
Matematika 1LS 2019/2020 - FEI
B-MAT1ILS 2019/2020 - FEI
Matematika 2LS 2019/2020 - FEI
Matematika 2LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Objektovo orientované programovanie
LS 2019/2020 - FEI
I-PPDSParalelné programovanie a distribuované systémyLS 2019/2020 - FEI
B-PKRIMLS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
LS 2019/2020 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
B-PROG2Programovanie 2
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Reprezentácia a získavanie znalostíLS 2019/2020 - FEI
Rýchle algoritmy
LS 2019/2020 - FEI
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Šifrovanie v komunikačných sieťach
LS 2019/2020 - FEI
Teoretické základy informatiky
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-VSALS 2019/2020 - FEIprof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
B-ZFIZáklady finančníctvaLS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Analýza a zložitosť algoritmovZS 2020/2021 - FEI
I-AKODAnalýza kódu
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Automaty a formálne jazyky
ZS 2020/2021 - FEI
Bakalársky projekt 1
ZS 2020/2021 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Diplomový projekt 1
ZS 2020/2021 - FEI
Diskrétne udalostné systémyZS 2020/2021 - FEI
Dizertačná práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
D-DS-AIDizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
D-DP1-AIDizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
D-DP2E-AIDizertačný projekt IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
D-DP3-AIDizertačný projekt III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3E-AIDizertačný projekt IIIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Dizertačný projekt Ve
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Dizertačný projekt VIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Lineárna algebra 2
ZS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
Logika
ZS 2020/2021 - FEI
Matematická štatistikaZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
B-MAT1EMatematika 1
ZS 2020/2021 - FEI
B-MAT1I
ZS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.
B-MAT1ZS 2020/2021 - FEI
B-MAT3Matematika 3ZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Matematika 3ZS 2020/2021 - FEI
B-MAT4
ZS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
I-MOBVMobilné výpočty
ZS 2020/2021 - FEI
Modelovanie a simulácia udalostných systémov
ZS 2020/2021 - FEI
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Návrh a kryptoanalýza šifier
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
D-PS1-AIPredmet špecializácie Aplikovaná informatika I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-PTProgramovacie technikyZS 2020/2021 - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
B-PROG1Programovanie 1ZS 2020/2021 - FEI
Programovanie 2ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-SUNSStrojové učenie a neurónové sieteZS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-TZI
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Teória kódovania
ZS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
D-T-AITeória odboru Aplikovaná informatika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-TP1-AITímový projekt 1
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
I-UPBZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-AIVedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Vedecká práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Vedecká práca IIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP3-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
D-VP4E-AIVedecká práca IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP5E-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-ZKRYZáklady kryptografie
ZS 2020/2021 - FEI
Základy programovania kvantových počítačov
ZS 2020/2021 - FEI
B-ASLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.
I-ADS
LS 2020/2021 - FEI
Automaty a formálne jazyky
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
LS 2020/2021 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
I-BISPPLS 2020/2021 - FEI
I-BIOMBiometria
LS 2020/2021 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-DBSLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
I-DP-AI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
I-DP2-AILS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Lineárna algebra 1LS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
Matematika 1
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Matematika 1
LS 2020/2021 - FEI
B-MAT2I
LS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.
B-MAT2
LS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Matematika 2LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Objektovo orientované programovanie
LS 2020/2021 - FEI
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
I-PPDSParalelné programovanie a distribuované systémy
LS 2020/2021 - FEI
Počítačová kriminalitaLS 2020/2021 - FEI
B-PSPočítačové siete
LS 2020/2021 - FEI
I-PS2Počítačové siete 2
LS 2020/2021 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
B-PT
LS 2020/2021 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
B-PROG2Programovanie 2LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
I-RZZReprezentácia a získavanie znalostíLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Rýchle algoritmyLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
I-SKSŠifrovanie v komunikačných sieťachLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Tímový projekt 2LS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Umelá inteligencia a spracovanie dátLS 2020/2021 - FEI
B-VSALS 2020/2021 - FEI
B-ZFILS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.