25. 5. 2020  1:03 Urban
Akademický informační systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEI, 2019/2020 - doktorandská studia - FEI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
31659_3DDizertačná práca
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DS-FYZ2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-DS-JEDizertačná skúška2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP1-FYZDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP2E-JEDizertačný projekt IIe
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP3-FYZDizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP3E-JE
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP4-JE2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP4E-JEDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP6E-JEDizertačný projekt VIe
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-MF-FYZMateriálová fyzika
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-PS1-FYZ
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-PS1-JE2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-T-JETeória odboru Jadrová energetika2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP1-JEVedecká práca I2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-VP1E-JE2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Vedecká práca II
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP2-JEVedecká práca II
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca IIe2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP3-JE
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca III2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-VP3E-JE2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Vedecká práca IV
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Vedecká práca Ve2019/2020 - doktorandská studia - FEI
LS 2019/2020 - FEI
B-BP2-JFIBakalársky projekt 2
LS 2019/2020 - FEI
I-BSEZ
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
I-DP1-JFILS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
I-DROLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
I-ESL
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
Fyzika tuhých látokLS 2019/2020 - FEI
Fyzika 1LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
B-FYZ3
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
B-JAZZLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Kinetika a dynamika jadrových reaktorovLS 2019/2020 - FEI
Kvantová mechanikaLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Počítačové siete a riadenie v jadrovom a fyzikálnom inžinierstveLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
I-SUPVSupravodivosťLS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
Termomechanika
LS 2019/2020 - FEI

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
B-BP1-JFI
ZS 2020/2021 - FEI
Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-BFYZBiofyzika
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
I-DP2-JFIDiplomový projekt 2ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
D-DS-JEDizertačná skúška
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP1-FYZDizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Dizertačný projekt I2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP1E-JE2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP2-JEDizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP2E-JEDizertačný projekt IIe
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP3-JEDizertačný projekt III2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP3-FYZ2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP4-JE2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP4-FYZDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-DP5E-JE2020/2021 - doktorandská studia - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
B-ENVIZS 2020/2021 - FEI
Experimentálna reaktorová fyzika
ZS 2020/2021 - FEI
I-EXPMExperimentálne metódy
ZS 2020/2021 - FEI
I-FKMFotonické kryštály a metamateriály
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
ZS 2020/2021 - FEI
I-FJR
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
ZS 2020/2021 - FEI
Fyzika 3
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Jadrová elektronika a detektoryZS 2020/2021 - FEI
B-JFT
ZS 2020/2021 - FEI
Jadrové zariadeniaZS 2020/2021 - FEI
B-KVAME
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
D-MF-FYZ2020/2021 - doktorandská studia - FEI
I-MSTMateriálové štruktúry a technológieZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-MAJEZS 2020/2021 - FEI
Meranie a regulácia jadrových elektrárníZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-MSATZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-ODP-JE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-PS1-FYZPredmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo I2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-PS2-FYZ2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-PS1-JEPredmet špecializácie Jadrová energetika I2020/2021 - doktorandská studia - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
I-PJEZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
B-SFYZSeminár z fyzikyZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-SFYZ1Seminár z fyziky 1
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Seminár z fyziky 2ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-SDMJI
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
I-TJRTeória jadrových reaktorovZS 2020/2021 - FEI
Teória odboru Jadrová energetika
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
I-URY
ZS 2020/2021 - FEI
B-UFYZÚvod do fyziky
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-VP1-JE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Vedecká práca II
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-VP2-JE
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Vedecká práca IIe
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vedecká práca III
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP3-FYZ
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP3E-JEVedecká práca IIIe2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP4E-JEVedecká práca IVe2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Vedecká práca Ve2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Vyraďovanie jadrových elektrárníZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
I-AOPT
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
I-ABIOAstrobiológia
LS 2020/2021 - FEI
Dr. Michaela Musilová, MSc.
B-BZP-JFIBakalárska záverečná práca
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Bakalársky projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
I-BSEZBezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
LS 2020/2021 - FEI
I-DP-JFI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-DP1-JFIDiplomový projekt 1LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-DP3-JFILS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-DRODozimetria a radiačná ochranaLS 2020/2021 - FEI
I-ESL
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
I-ERF
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Fyzika tuhých látokLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Fyzika 1LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Fyzika 2LS 2020/2021 - FEI
Fyzika 3LS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
Jadrová elektronika a detektory
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
B-JAREJadrové reaktoryLS 2020/2021 - FEI
B-JAZZJadrové zariadeniaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Kinetika a dynamika jadrových reaktorov
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
B-KVAME
LS 2020/2021 - FEI
I-MST
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-MAJEMateriály jadrových elektrárníLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
I-EXUMetódy výskumu vesmíru
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-MOSIModelovanie a simulácieLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-PORFI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Prevádzka jadrových elektrární
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Seminár z fyziky 1
LS 2020/2021 - FEI
B-SFYZ2LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Seminár z fyziky 3LS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
I-SUPVSupravodivosť
LS 2020/2021 - FEI
I-RETSSystémy reálneho časuLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Teória jadrových reaktorovLS 2020/2021 - FEI
Termomechanika
LS 2020/2021 - FEI
I-VJELS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.