23. 9. 2020  14:20 Zdenka
Akademický informačný systém

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FEI, ZS 2020/2021 - FEI, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
I-AOPT
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadeníZS 2020/2021 - FEI
I-BFYZBiofyzika
ZS 2020/2021 - FEI
I-BMBSBiomateriály a biosystémy
ZS 2020/2021 - FEI
B-DTECHDejiny technikyZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Ján Vajda, CSc.
I-DP2-JFI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
D-DS-JEDizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačná skúška2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-JEDizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt IIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-FYZDizertačný projekt III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3E-JEDizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-JE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-FYZDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Dizertačný projekt IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt Ve
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Dizertačný projekt VIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-ENVIEnvironmentalistika
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
I-ERFZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Fotonické kryštály a metamateriály
ZS 2020/2021 - FEI
B-FYZ
ZS 2020/2021 - FEI
I-FJRFyzika jadrových reaktorov
ZS 2020/2021 - FEI
B-FYZ1Fyzika 1
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Fyzika 3ZS 2020/2021 - FEI
Fyzikálne modelovanie v počítačových hrách
ZS 2020/2021 - FEI
Jadrová elektronika a detektory
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
B-JFTZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
B-JAZZJadrové zariadeniaZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
D-MF-FYZ
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Materiálové štruktúry a technológieZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Materiály jadrových elektrární
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
I-MRJEMeranie a regulácia jadrových elektrárníZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Metódy diagnostiky materiálov
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
I-MSATMikrosatelityZS 2020/2021 - FEI
Modelovanie a simulácieZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
I-MSJI
ZS 2020/2021 - FEI
I-NANT
ZS 2020/2021 - FEI
Obhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS1-FYZPredmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS2-FYZPredmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
D-PS1-JE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
I-PJEPrevádzka jadrových elektrární
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
B-SFYZ
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-SFYZ1
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
B-SFYZ2
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-TJRTeória jadrových reaktorovZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Teória odboru Jadrová energetika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1-JE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP1E-JEVedecká práca Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Vedecká práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2E-JE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP3-JE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3E-JE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP4-FYZ2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-JEVedecká práca IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
D-VP5E-JE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
I-VJEVyraďovanie jadrových elektrárníZS 2020/2021 - FEI
Aplikovaná optika
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
I-ABIO
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Bakalársky projekt 2LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-BSEZBezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadeníLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-BFYZBiofyzika
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 3
LS 2020/2021 - FEI
I-DROLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Elektrónová štruktúra látok
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Elektrónová štruktúra tuhých látok
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
I-ERFLS 2020/2021 - FEI
I-FKMFotonické kryštály a metamateriály
LS 2020/2021 - FEI
B-FYZ
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
B-FYZ1Fyzika 1LS 2020/2021 - FEI
Fyzika 2
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
I-JENDLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
B-JAZZJadrové zariadeniaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
I-KDJRKinetika a dynamika jadrových reaktorovLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
B-KVAME
LS 2020/2021 - FEI
I-MSTMateriálové štruktúry a technológie
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Metódy výskumu vesmíruLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-POFYZLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
B-PORFIPočítačové siete a riadenie v jadrovom a fyzikálnom inžinierstve
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Prevádzka jadrových elektrární
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Julius Cirák, CSc.
B-SFYZ2Seminár z fyziky 2LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Seminár z fyziky 3LS 2020/2021 - FEI
I-SUPVLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
I-RETSSystémy reálneho času
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
I-TSRLS 2020/2021 - FEI
I-TJRTeória jadrových reaktorovLS 2020/2021 - FEI
I-TMM
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
I-VJEVyraďovanie jadrových elektrární
LS 2020/2021 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.