10. 8. 2020  20:20 Vavrinec
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - MTF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
DIP101_6D2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP201_6D2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Dizertačný projekt VI - dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
FYMA01_6DFyzika materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
KOMA01_6DKonštrukčné materiály
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
MCHM01_6DMetódy charakterizácie materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Metódy štúdia materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Mikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
Náuka o materiáloch
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
POMT01_6DPokročilé materiály a technológie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
TSMA01_6D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Teória spracovania materiálov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
TVYM01_6DTeória výroby materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP101_6DEVýskumná práca I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
VYP201_6DE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Výskumná práca III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP601_6DVýskumná práca VI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
DPPZ01_6IDegradačné procesy a predikcia životnosti materiálovLS 2019/2020 - MTF
ETEN01_6B
LS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
LS 2019/2020 - MTFdoc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
KKMS01_6I
LS 2019/2020 - MTF
MADI01_6I
LS 2019/2020 - MTF
MSDM01_6BLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MFZS01_6I
LS 2019/2020 - MTF
Modelovanie fázových rovnováh
LS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
POMA01_6B
LS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
TTSP01_6ITeória a technológia spracovania plastov
LS 2019/2020 - MTF
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
TPM201_6ILS 2019/2020 - MTF
Úžitkové vlastnosti a voľba materiálov
LS 2019/2020 - MTF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Advanced Materials and Technologies
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Advanced Technologies
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
AFYZ01_6I
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Bakalársky projekt
ZS 2020/2021 - MTF
Composites
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
DIP101_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Dizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DIP501_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP601_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Engineering Materials
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Experimentálne metódy štúdia materiálov II
ZS 2020/2021 - MTF
FYZI01_6BZS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Fyzika materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
INPO01_6I
ZS 2020/2021 - MTF
KOMM01_6DKompozitné materiály
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
KOMA01_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
KOMA01_6IKorózia materiálovZS 2020/2021 - MTF
KNMA01_6IKovové a nekovové materiályZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MCHM01_6DEMethods of Materials Characterization2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Metódy charakterizácie materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálovZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
MSMA01_6DMetódy štúdia materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Microstructural Analysis and Mechanical Properties of Materials
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
TPMM01_6DE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
Náuka o materiáloch2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
NAMA01_6DE2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
FYMA01_6DE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Pokročilé materiály a technológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
PROT01_6DProgresívne technológie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
PSE201_6BProjektový seminár II
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
Technológie prípravy moderných materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
TVMA01_6BZS 2020/2021 - MTF
TSMA01_6DE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Teória výroby materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
Tepelné spracovanie a povrchové úpravy materiálov
ZS 2020/2021 - MTF
Termodynamika a kinetika
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
TPM101_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch IZS 2020/2021 - MTF
VATT01_6IVákuová technika a technológieZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP201_6DE2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP301_6DEVýskumná práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Výskumná práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP501_6DVýskumná práca V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Výskumná práca VI2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP701_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
DPPZ01_6ILS 2020/2021 - MTF
ETEN01_6BLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
EMSM01_6ILS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
MADI01_6IMateriálový dizajnLS 2020/2021 - MTF
MSDM01_6BMechanické skúšky a defektoskopia materiálov
LS 2020/2021 - MTF
Metalografia a fraktografia zvarových spojov
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Modelovanie fázových rovnováhLS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Jurči, PhD.
POMA01_6BPokročilé materiályLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
PSE101_6BLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
LS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
LS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
LS 2020/2021 - MTF