25. 9. 2020  1:39 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - MTF, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF, LS 2020/2021 - MTF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Bakalársky projekt
ZS 2020/2021 - MTF
BRTZ05_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
BESS05_6DBezpečnosť a spoľahlivosť systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Bezpečnosť materiálov a výrobkov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
BZPP05_6BBezpečnosť pracovného prostredia
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
DIP105_6DDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP205_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
DIP605_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DYPO05_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ENCH05_6IEnvironmentálna chémia
ZS 2020/2021 - MTF
ENBR05_6DEnvironmentálne a bezpečnostné riziká2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ENI205_6I
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
N600E0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
FCHH05_6DFyzikálna chémia horenia, výbuchu a hasenia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Havarijná pripravenosť na zdolávanie nebezpečných situácií
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Hodnotenie aspektov vnútorného prostredia na BOZP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
HRZP05_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Chemické a strojárske technológie a životné prostredie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
MANC05_6DManažment nebezpečných činností
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
Metódy riadenia rizíkZS 2020/2021 - MTF
MOPH05_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Ochrana a bezpečnosť prostredia
ZS 2020/2021 - MTF
POBE05_6DPožiarna bezpečnosť objektov a technológií
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Procesy a zariadenia environmentálnych technológií
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
RTOH05_6I
ZS 2020/2021 - MTF
Spoľahlivosť človeka v technickom systéme2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
ZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Všeobecná chémiaZS 2020/2021 - MTF
VTEZ05_6BVyhradené technické zariadenia
ZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
Výskumná práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP405_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP605_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Karol Balog, PhD.
VYP705_6DVýskumná práca VII2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
ZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Audity kvality, bezpečnosti a environmentuLS 2020/2021 - MTF
ENI105_6ILS 2020/2021 - MTF
Hasiace látky a ich technológie
LS 2020/2021 - MTF
CHPP05_6IChémia procesov horenia a haseniaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
INPP05_6BInžinierstvo pracovného prostrediaLS 2020/2021 - MTF
MSEB05_6BMonitorovanie škodlivín a energetické bilancie
LS 2020/2021 - MTF
Nebezpečné látkyLS 2020/2021 - MTF
PPBS05_6IProtipožiarna bezpečnosť staviebLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
LS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
TCHE05_6BTechnická chémiaLS 2020/2021 - MTF
Technická normalizácia a skúšobníctvo
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
Teória požiarov a výbuchov
LS 2020/2021 - MTF
TOXI05_6IToxikológiaLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Základy bezpečnostného inžinierstvaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
ZENV05_6BZáklady environmentalistiky
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Zisťovanie príčin požiarov a havárií
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.