8. 8. 2020  10:45 Oskar
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - MTF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Dizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFDr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Dizertačný projekt VI - dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
ISRV06_6D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
KMSU06_6D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Neurónové siete a genetické algoritmy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
PMAR06_6D2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
PMIR06_6D2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Reprezentácia poznatkov a inferenčné mechanizmy2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
RPVS06_6DRiadenie pružných výrobných systémov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
SORP06_6D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
SIMO06_6DSimulačná optimalizácia v riadení výrobných systémov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
SYPR06_6D2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
SMZP04_6D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
TARI06_6D2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Teória systémov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
TESY06_6DTeória systémov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
TZLS06_6D2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Vybrané kapitoly z matematiky II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
VKTS06_6DVybrané kapitoly z teórie stavby strojov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
VYP106_6DE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
VYP206_6DE2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP306_6DE2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
Výskumná práca IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP506_6DVýskumná práca V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Výskumná práca VII
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
LS 2019/2020 - MTF
ASSU06_6BLS 2019/2020 - MTFIng. Augustín Gese, CSc.
DYSY06_6I
LS 2019/2020 - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
HKMI06_6ILS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Milan Naď, CSc.
HPME06_6BHydraulické a pneumatické mechanizmyLS 2019/2020 - MTF
Inteligentné metódy riadenia
LS 2019/2020 - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
LS 2019/2020 - MTF
LOSR06_6ILS 2019/2020 - MTF
MAT206_6BMatematika II
LS 2019/2020 - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Mechanika tekutín a termomechanikaLS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF
Metóda konečných prvkovLS 2019/2020 - MTFdoc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
LS 2019/2020 - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
MMSY06_6BLS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
LS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
PAOS06_6BPočítačové architektúry a operačné systémy
LS 2019/2020 - MTF
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Počítačové sieteLS 2019/2020 - MTF
LS 2019/2020 - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
PPRE06_6IProgramovanie priemyselných regulátorovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Michal Kopček, PhD.
LS 2019/2020 - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
PPPL06_6BPružnosť, pevnosť, plasticitaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Milan Naď, CSc.
SBTS06_6I
LS 2019/2020 - MTF
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
TPAR06_6BTechnické prostriedky automatizovaného riadeniaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Vývoj informačných systémov
LS 2019/2020 - MTF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
AKMA06_6IZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
ZS 2020/2021 - MTF
Časti a mechanizmy strojov
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
DatabázyZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
DIP106_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
DIP206_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
DIP406_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Dizertačný projekt VI - dizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
EMTD06_6IZS 2020/2021 - MTF
Grafické systémy
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Hydraulické a pneumatické mechanizmyZS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
ZS 2020/2021 - MTF
INSR06_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
IMRS06_6DInteligentné metódy riadenia, simulácie a optimalizácie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
INTE06_6BInternetové technológieZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
MMPV06_6IMatematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentuZS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
ZS 2020/2021 - MTF
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.
MAT306_6BMatematika III
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Mechanika strojov a pohonovZS 2020/2021 - MTF
MTPT06_6BMechanika tuhých a poddajných teliesZS 2020/2021 - MTF
Mechatronické systémy
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
MSSP06_6DModelovanie a simulácia systémov a procesov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
MSTP06_6IModelovanie a simulácia technologických procesovZS 2020/2021 - MTF
NSGA06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
PRAX06_6IOdborná prax
ZS 2020/2021 - MTF
OPRS06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Pavel Važan, PhD.
CIMA06_6IZS 2020/2021 - MTF
Počítačové siete
ZS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
PMAR06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
PMIR06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Programovateľné logické automatyZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Projektovanie riadiacich systémov
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
RPIM06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
RPVS06_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
RVPM06_6DRiadenie s využitím pravdepodobnostných modelov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
RIVS06_6IRiadenie výrobných systémov
ZS 2020/2021 - MTF
Selected Topics in Mathematics I.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VKM206_6DE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Simulačná optimalizácia v riadení procesov a systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Pavel Važan, PhD.
SIMO06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Pavel Važan, PhD.
ZS 2020/2021 - MTF
SYPR06_6DSystémy na podporu rozhodovania
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
SMZP04_6DŠtatistické metódy zlepšovania procesov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Teória automatického riadenia2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
TARI06_6ITeória automatického riadenia
ZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Teória systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VIPR06_6IVizualizácia procesovZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Vybrané kapitoly z matematiky II.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
VKTS06_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP106_6DEVýskumná práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Výskumná práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP306_6DE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP406_6DVýskumná práca IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
VYP506_6D2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
VYP606_6DVýskumná práca VI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
Základy automatizovaného riadenia
ZS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
ZKTD06_6BZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Milan Naď, CSc.
ZHRS06_6DZískavanie znalostí pre hierarchické riadenie systémov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Získavanie znalostí z dát a ich využitie pri riadení2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
LS 2020/2021 - MTF
Automatizácia snímania a spracovania údajov
LS 2020/2021 - MTF
Ing. Augustín Gese, CSc.
DYSY06_6IDynamické systémyLS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
Hydraulické a pneumatické mechanizmyLS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Inteligentné metódy riadeniaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
INRS06_6ILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
LOSR06_6ILS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
MTTE06_6BMechanika tekutín a termomechanikaLS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
MEKP06_6BMetóda konečných prvkov
LS 2020/2021 - MTF
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Modelovanie a simulácia systémov
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
LS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Milan Naď, CSc.
LS 2020/2021 - MTF
Objektovo orientované programovanie v C#LS 2020/2021 - MTF
OOPJ06_6BLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Počítačová grafika a číslicové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
POCS06_6B
LS 2020/2021 - MTF
PRGJ06_6B
LS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
LS 2020/2021 - MTF
PPPL06_6BPružnosť, pevnosť, plasticita
LS 2020/2021 - MTF
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
SBTS06_6ILS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
TPAR06_6BTechnické prostriedky automatizovaného riadenia
LS 2020/2021 - MTF
VYIS06_6I
LS 2020/2021 - MTF
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.