14. 8. 2020  13:05 Mojmír
Akademický informačný systém

Ústav analytickej chémie (FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Analytická chémia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400B0_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
441E0_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
N441C0_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400C1_4DChemometria I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Chemometria II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Pokročilé separačné metódy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
N441P0_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Eva Benická, PhD.
Spektrálne metódy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N419A5_4BLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Analytické chemické meranie, skúšobníctvo a riadenie kvalityLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
LS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
Automatizácia v analytickej chémii
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
Laboratórne cvičenie z analytickej chémie I
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
N418L1_4ILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Stopová a environmentálna analýzaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N418V0_4IVyhodnocovanie výsledkov analytických meraní
LS 2019/2020 - FCHPT

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Analytická chémia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Analytická chémiaZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N418A7_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
418A2_4BAnalytická chémia IIZS 2020/2021 - FCHPT
Analytická spektrometria
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Eva Benická, PhD.
N418A8_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Analýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstiev
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Bioanalytická chémia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
Elektroanalytická chémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
441E0_4DElektroanalytická chémia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N418C0_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400C2_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N418I0_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzyZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z analytickej chémie IIZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
N418L0_4IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N418L2_4ILaboratórne cvičenie z analytických metód IIIZS 2020/2021 - FCHPT
N441M0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
Pokročilé separačné a identifikačné metódy
ZS 2020/2021 - FCHPT
Pokročilé separačné metódy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N418R0_4IRádioanalytické metódy
ZS 2020/2021 - FCHPT
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.
Separačné metódy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Eva Benická, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N419A5_4BAnalytická chémia I
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N418A4_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Analytické metódy v klinickej chémii
LS 2020/2021 - FCHPT
N418A7_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
N418A3_4ILS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
Laboratórne cvičenie z analytických metód II
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Stopová a environmentálna analýzaLS 2020/2021 - FCHPT
N418V0_4IVyhodnocovanie výsledkov analytických meraní
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.