23. 11. 2019  2:47 Klement
Akademický informačný systém

Ústav analytickej chémie (FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - FCHPT, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobieGarant
441A0_4DAnalytická chémia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
418A0_4BAnalytická chémiaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
N418A1_4IAnalytická chémia anorganických sústav a tuhých materiálovZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
N418A2_4IAnalytická chémia biologických materiálovZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
N418A7_4BAnalytická chémia IIZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
418A2_4BAnalytická chémia IIZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N418A0_4IAnalytická spektrometriaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
N418A5_4IAnalytické metódy v technológiiZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Eva Benická, PhD.
N418A8_4IAnalytické separačné metódy IZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Eva Benická, PhD.
N418A6_4IAnalýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstievZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
N400B0_4DBioanalytická chémia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
N418B0_4IBioanalytická chémia a klinická analýzaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
441E0_4DElektroanalytická chémia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
N418E0_4IElektroanalytická chémiaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
N418C0_4BChemické postupy pri analytických meraniachZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
N441C0_4DChemometria2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
N400C1_4DChemometria I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N400C2_4DChemometria II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N418I0_4BInštrumentálne metódy analýzyZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
N418L10_4BLaboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzyZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
418L0_4BLaboratórne cvičenie z analytickej chémieZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
418L6_4BLaboratórne cvičenie z analytickej chémie IIZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
418L2_4BLaboratórne cvičenie z analytickej chémie IIZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N418L0_4ILaboratórne cvičenie z analytických metód IZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N418L2_4ILaboratórne cvičenie z analytických metód IIIZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N441M0_4IMetabolomikaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N418P0_4IPokročilé separačné a identifikačné metódyZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
N400P0_4DPokročilé separačné metódy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
N441P0_4DPokročilé techniky hmotnostnej spektrometrie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N418R0_4IRádioanalytické metódyZS 2019/2020 - FCHPTRNDr. Pavol Tarapčík, CSc.
441S1_4DSeparačné metódy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Eva Benická, PhD.
441S2_4DSpektrálne metódy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
N418S2_4ISpracovanie dát z analytických meraníZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N419A5_4BAnalytická chémia ILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N418A4_4IAnalytické chemické meranie, skúšobníctvo a riadenie kvalityLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
418A8_4BAnalytické metódy v klinickej chémiiLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
N418A7_4IAnalytické separačné metódy IILS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
N418A3_4IAutomatizácia v analytickej chémiiLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
418L5_4BLaboratórne cvičenie z analytickej chémie ILS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
N418L1_4ILaboratórne cvičenie z analytických metód IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N418S4_4IStopová a environmentálna analýzaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
N418V0_4IVyhodnocovanie výsledkov analytických meraníLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
418A0_4BAnalytická chémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
N418A1_4IAnalytická chémia anorganických sústav a tuhých materiálovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
N418A2_4IAnalytická chémia biologických materiálovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
418A2_4BAnalytická chémia IIZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N418A7_4BAnalytická chémia IIZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Eva Benická, PhD.
N418A0_4IAnalytická spektrometriaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
N418A5_4IAnalytické metódy v technológiiZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Eva Benická, PhD.
N418A8_4IAnalytické separačné metódy IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Eva Benická, PhD.
N418A6_4IAnalýza štruktúry tuhých látok, ich povrchov a tenkých vrstievZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N418B0_4IBioanalytická chémia a klinická analýzaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
N418E0_4IElektroanalytická chémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
N418C0_4BChemické postupy pri analytických meraniachZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N418I0_4BInštrumentálne metódy analýzyZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Eva Benická, PhD.
N418L10_4BLaboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzyZS 2020/2021 - FCHPTIng. Alena Manová, PhD.
418L0_4BLaboratórne cvičenie z analytickej chémieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
418L2_4BLaboratórne cvičenie z analytickej chémie IIZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
418L6_4BLaboratórne cvičenie z analytickej chémie IIZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
N418L0_4ILaboratórne cvičenie z analytických metód IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N418L2_4ILaboratórne cvičenie z analytických metód IIIZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
N418P0_4IPokročilé separačné a identifikačné metódyZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
N418R0_4IRádioanalytické metódyZS 2020/2021 - FCHPTRNDr. Pavol Tarapčík, CSc.
N418S2_4ISpracovanie dát z analytických meraníZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Labuda, DrSc.