3. 6. 2020  9:20 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
37179_3DDizertačná práca
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
D-DS-RKDizertačná skúška
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-RKDizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2E-RKDizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
Dizertačný projekt III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP4-RKDizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP5E-RK
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS2-RK2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-T-RKTeória odboru Kybernetika
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Vedecká práca Ie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2E-RKVedecká práca IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-RK
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-RKVedecká práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-RKVedecká práca IVe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
D-VP5E-RK
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
I-ADRIAAdaptívne riadenieLS 2019/2020 - FEI
B-API
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Architektúra počítačov
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
B-CRI
LS 2019/2020 - FEI
B-DV
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
I-DP2-RK
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
I-OP
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
I-PTARLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
I-RMR
LS 2019/2020 - FEI
B-ROBRobotika
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-TPRITechnické prostriedky riadeniaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
Tímový projekt
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
B-UDSUdalostné systémy
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
LS 2019/2020 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
B-BP1-RK
ZS 2020/2021 - FEI
Biokybernetika
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-DP1-RK
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
37179_3DDizertačná práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DS-RK2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-RK2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2E-RKDizertačný projekt IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-RK
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP3E-RKDizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP4-RK
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
Dizertačný projekt VIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Filtrácia a spracovanie signálov
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
B-HIKTHistória informačných a komunikačných technológií
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-IDSZS 2020/2021 - FEI
I-NSZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
I-OPZS 2020/2021 - FEI
Operačné systémy RTZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Riadenie mechatronických systémov
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
I-RMR
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
I-RRMRiadenie robotických manipulátorov
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
B-ROBRobotika
ZS 2020/2021 - FEI
I-ROTSRobotika vesmírnych aplikáciíZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
D-T-RKTeória odboru Kybernetika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Umelá inteligencia 2
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
D-VP1-RKVedecká práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Vedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Vedecká práca IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3E-RK2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Vedecká práca IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
I-VIZS
ZS 2020/2021 - FEI
Vnorené RS
ZS 2020/2021 - FEI
I-VIR
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Adaptívne riadenieLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
B-APLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
B-APIArchitektúra počítačovLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
B-BZP-RK
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
B-BP2-RKBakalársky projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Databázy a vizualizáciaLS 2020/2021 - FEI
Diplomová prácaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
I-DP2-RKDiplomový projekt 2LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Odborná praxLS 2020/2021 - FEI
Pokročilá TAR
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Priemyselný IoT
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
I-RMS
LS 2020/2021 - FEI
Riadenie mobilných robotovLS 2020/2021 - FEI
B-RSLS 2020/2021 - FEI
B-ROB
LS 2020/2021 - FEI
Spojité procesy
LS 2020/2021 - FEI
B-TPRITechnické prostriedky riadenia
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
I-TP-RKTímový projektLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
B-UDSLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
B-VSVýrobné systémy
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.