24. 10. 2020  12:02 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav biotechnológie (FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Agrofarmaceutické biotechnológie
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
N431B4_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
431B1_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTDr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
Bioanalytické metódy
ZS 2020/2021 - FCHPT
43113_4BBioanalytické metódy I
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
Biologické činitele degradácieZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
436B0_4IBiomolekulový dizajnZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N400B3_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
444B0_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Environmentálne biotechnológie
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Farmaceutické biotechnológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
N400F0_4DFermentačné technológie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Génové inžinierstvo
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Génové inžinierstvo
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
431G2_4IGénové inžinierstvo
ZS 2020/2021 - FCHPT
431C2_4IChémia a mikrobiológia vínaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
N400C0_4DChémia a mikrobiológia vína2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Chémia potravinových sústav2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N431L2_4IZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z environmentálnych biotechnológií
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
431L8_4ILaboratórne cvičenie z enzymológie a enzýmového inžinierstvaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
431L10_4ILaboratórne cvičenie z chémie a mikrobiológie vína
ZS 2020/2021 - FCHPT
431L9_4ILaboratórne cvičenie zo sladovníctva a pivovarníctva
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
N431L1_4BZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
N431L0_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Liehovarníctvo a produkcia bioetanolu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
N431P0_4BZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Potravinárske biotechnológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
431S3_4ISladovníctvo a pivovarníctvoZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Technologický projekt II
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
N400T0_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
N431U0_4BÚvod do biotechnológieZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Vybrané kapitoly z potravinárskej analýzy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
431X0_4BZS 2020/2021 - FCHPT
N431Z4_4BZáklady bioanalytických metódZS 2020/2021 - FCHPT
Aplikované biotechnológie
LS 2020/2021 - FCHPT
431B1_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
N431B2_4BBioinformatika
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Biosyntéza a transformácia metabolitov
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
N431F0_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Geneticky modifikované organizmy
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
N431L1_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Laboratórne cvičenie z farmaceutických biotechnológií
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
431L0_4BLaboratórne cvičenie z rekombinantných technológiíLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
N431L3_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
N431X0_4BXenobiochémiaLS 2020/2021 - FCHPT
Základy biotechnológieLS 2020/2021 - FCHPTDr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
Základy fermentačných technológií
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
N431Z0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
Základy rekombinantných technológiíLS 2020/2021 - FCHPT

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.