26. 6. 2019  10:24 Adriána
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - SvF, 2018/2019 - doktorandské štúdiá - SvF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
D1-SZCSúdno-znalecká činnosť - vybrané state2018/2019 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. Ing. Milan Nič, PhD.
IV1-FIMFinančný manažmentLS 2018/2019 - SvFdoc. Ing. Zora Petráková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
I1-FIMFinančný manažmentZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Zora Petráková, PhD.
I1-FE_CForensic EngineeringZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Zora Petráková, PhD.
I1-OHNEOhodnocovanie nehnuteľnostiZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Zora Petráková, PhD.
I1-PROMAProjektový manažmentZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Zora Petráková, PhD.
I1-PRMANProjektový manažmentZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Zora Petráková, PhD.
I1-RSPRiadenie stavebných projektovZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Zora Petráková, PhD.
D1-SZCSúdno-znalecká činnosť - vybrané state2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
IV1-FIMFinančný manažmentLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Zora Petráková, PhD.