26. 6. 2019  18:00 Adriána
Akademický informační systém

Ústav manažmentu STU (OUP REK) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2018/2019 - FA, LS 2018/2019 - FEI, 2018/2019 - doktorandská studia - FA, LS 2018/2019 - SvF, 2018/2019 - doktorandská studia - ÚM, LS 2018/2019 - ÚM.

KódNázev předmětuObdobíGarant
D_CVSSCelkový výsledok štátnej skúšky2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
D_DIZ-OBHDizertačná práca / Obhajoba dizertačnej práce2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Marián Zajko, PhD.
D_DSDizertačná skúška2018/2019 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
D_DP_E-IDizertačný projekt - OPE I2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
D_DP_E-IIDizertačný projekt - OPE II2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
D_DP_E-IIIDizertačný projekt - OPE III2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
D_DP_E-IVDizertačný projekt - OPE IV2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
D_DP_E-VDizertačný projekt - OPE V2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
D_DP_P-IDizertačný projekt - PP I2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
D_DP_P-IIDizertačný projekt - PP II2018/2019 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
D_DP_P-IIIDizertačný projekt - PP III2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
D_DP_PEIIIDizertačný projekt - PP III2018/2019 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
D_DP_P-IVDizertačný projekt - PP IV2018/2019 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
D_DP_PEVDizertačný projekt - PP V2018/2019 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
D_DP_P-VDizertačný projekt - PP V2018/2019 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
D_EKINEkonomická informatika2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Marián Zajko, PhD.
D_EOEkonomika odvetvia2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
D_EKOPOEkonomika podniku2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Marián Zajko, PhD.
D_FIFIFinancie a financovanie2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
D_INTER-DAInterdisciplinárne aspekty2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
53941_DInterdisciplinárne aspekty z pries. plánovania2018/2019 - doktorandská studia - FAprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
D_MAKROMakroekonómia2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
D_MARKMMarketingový manažment2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD.
D_MIKROMikroekonómia2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
D_PGCPedagogická činnosť2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
D_PREKOPriestorová ekonomika2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
D_TMPPTeória a metodológia priestorového plánovania2018/2019 - doktorandská studia - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
D_TMVP-PPTeória a metodológia vedeckej práce v priestorovom plánovaní2018/2019 - doktorandská studia - ÚMprof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
D_TTPPTeória tvorby priestorového plánovania2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
D_VPAKT-1Vedecká práca I2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
D_VPAKT-1EVedecká práca I2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
D_VPAKT-2Vedecká práca II2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
D_VPAKT-3Vedecká práca III2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
D_VPAKTVedecké a publikačné aktivity2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
53931_DVybrané state z pries. plánovania2018/2019 - doktorandská studia - FAdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
D_VSPPVybrané state z priestorového plánovania2018/2019 - doktorandská studia - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_ATBPAktuálne trendy bytovej politikyLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B_ATMKAktuálne trendy manažmentu krajinyLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_ATODVAktuálne trendy obnovy dediny a vidiekaLS 2018/2019 - ÚMIng. Anna Holmanová, CSc.
I_AKT-TSEAktuálne trendy sociálnej ekológieLS 2018/2019 - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
B_ATEPPRAktuálne trendy v európskej politike priestorového rozvojaLS 2018/2019 - ÚMIng. Ľubomír Jamečný, PhD.
B_ANALYT-TAnalytické technikyLS 2018/2019 - ÚMIng. Jana Plchová, PhD.
B_AJ4_O-PAnglický jazyk - odborná komunikácia - pokročilíLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Marián Zajko, PhD.
B_AJ2_O-PAnglický jazyk - odborná komunikácia - pokročilíLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Marián Zajko, PhD.
B_AJ2_V-MAnglický jazyk - všeobec. jazyk - mierne pokroč.LS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Marián Zajko, PhD.
B_AJ4_V-MAnglický jazyk - všeobec. jazyk - mierne pokroč.LS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Marián Zajko, PhD.
B_AJ2_V-SAnglický jazyk - všeobec. jazyk - stredne pokročilíLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Marián Zajko, PhD.
B_AJ4_V-SAnglický jazyk - všeobec. jazyk - stredne pokročilíLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Marián Zajko, PhD.
I_APL-TSASAplikovaná teória systémov a synergetikaLS 2018/2019 - ÚMprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
B_ZP_IPBakalárska práca a obhajobaLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
I1-BPOBytová politikaLS 2018/2019 - SvFdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
CVSSCelkový výsledok štátnej skúškyLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B_CNTRLL-1Controlling I.LS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
B1-DUDane a účtovníctvoLS 2018/2019 - SvFdoc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
B_DAN_POPLDaňový systém a poplatkyLS 2018/2019 - ÚMIng. Mária Glatz, CSc.
B_DATA_TABDatabázové a tabuľkové systémy pre vyhodnocovanie dátLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B_DS-MIESTDejiny PPLS 2018/2019 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
B_DEJ-V-TDejiny vedy a technikyLS 2018/2019 - ÚMIng. Mária Glatz, CSc.
I_EKOL-EEkologická ekonómiaLS 2018/2019 - ÚMprof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
B_EKONSTATEkonomická štatistikaLS 2018/2019 - ÚMprof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
B_EKON-ONEkonomika a oceňovanie nehnuteľnostíLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
I_ERSSSEkonomika a riadenie štátnej správy a samosprávyLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
I1-ESDEkonomika stavebného dielaLS 2018/2019 - SvFIng. Gabriela Kalinová, PhD.
B_EVUPRPOZEvidencia a úprava pozemkovLS 2018/2019 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
B_FILOZOFFilozofiaLS 2018/2019 - ÚMPhDr. Tatjana Šimanovská, PhD.
B_FIN-RIADFinancie a finančné riadenieLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B_FIN-GRAMFinančná gramotnosťLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
B_INV-PL-1Investičné plánovanie v podniku I.LS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B_KRPLKrajinné plánovanieLS 2018/2019 - ÚMprof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
B_KR-EK_1Krajinno plánovacie aspekty globálnej zmenyLS 2018/2019 - ÚMprof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.
B_MANAZ-ISManažérske informačné systémyLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B_MHI_PODNMetódy hodnotenia investícií v podnikuLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
B_MPE_PROCModelovanie a prognózovanie ekonomických procesovLS 2018/2019 - ÚMIng. Miroslav Pánik, PhD.
B_OCEN-MAJOceňovanie majetkuLS 2018/2019 - ÚMIng. Andrej Adamuščin, PhD.
B_PRAX-EX1Odborná prax ILS 2018/2019 - ÚMIng. Ľubomír Jamečný, PhD.
B_PRAX-IIOdborná prax IILS 2018/2019 - ÚMIng. Ľubomír Jamečný, PhD.
B_EXKU-IOdborná exkurzia ILS 2018/2019 - ÚMIng. Vladimír Ondrejička, PhD.
B_EXKU-IIOdborná exkurzia IILS 2018/2019 - ÚMIng. Vladimír Ondrejička, PhD.
B_ODPR_IEOdborná praxLS 2018/2019 - ÚMIng. Július Golej, PhD.
I1-PEMPersonálny manažmentLS 2018/2019 - SvFIng. Gabriela Kalinová, PhD.
B_PERS-MANPersonálny manažmentLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
B_PODN-HOSPodnikové hospodárstvoLS 2018/2019 - ÚMdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
B_PR-EKONPriestorová ekonómiaLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
I1-PREK_PPriestorová ekonomikaLS 2018/2019 - SvFdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
B_PRIREAPrincípy realitného trhu a developerský procesLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
I_PROF-KOMProfesijná komunikáciaLS 2018/2019 - ÚMdoc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
I_PJ-IPP2Projekt integrovaného plánovaniaLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_PJ-MALY1Projekt malý 1LS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_PJ-MALY2Projekt malý 2LS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_PJ-MALY3Projekt malý 3LS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_PJ-MALY4Projekt malý 4LS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_PJ-PP1Projekt priestorového plánovania ILS 2018/2019 - ÚMIng. Ľubomír Jamečný, PhD.
B_PJ-PP3Projekt priestorového plánovania IIILS 2018/2019 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
1_PSCH_DPsychológiaLS 2018/2019 - FAdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
B1-REM_CReal Estate MarketLS 2018/2019 - SvFdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
I_PROJ-MA2Riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a územné inžinierstvoLS 2018/2019 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
B_RIAD-VPRiadenie výrobného procesu a logistikaLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
B_PJ-SEM-2Semestrálny projekt II.LS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
B_STAT-SSeminár zo štatistikyLS 2018/2019 - ÚMIng. Miroslav Pánik, PhD.
B_URBAN2Sídelné štruktúry IILS 2018/2019 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
B_SL-JAZ-2Slovenský jazyk IILS 2018/2019 - ÚMIng. Janka Bábelová, PhD.
B_SL-JAZ-4Slovenský jazyk IVLS 2018/2019 - ÚMIng. Janka Bábelová, PhD.
B_SL-JAZ-6Slovenský jazyk VILS 2018/2019 - ÚMIng. Janka Bábelová, PhD.
B_STAT-METŠtatistické metódyLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
I_STAT-SKŠtátna skúškaLS 2018/2019 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
B_STAT-SKŠtátna skúškaLS 2018/2019 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
B_TMVMKTeoreticko-metodologické východiská manažmentu krajinyLS 2018/2019 - ÚMdoc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
B_TMVPRDKTeoreticko-metodologické východiská priestorového rozvoja v dimenzii kontinentuLS 2018/2019 - ÚMIng. Ľubomír Jamečný, PhD.
I_TRH_NEHTrh nehnuteľnostíLS 2018/2019 - ÚMIng. Andrej Adamuščin, PhD.
B_U-I-ROZVUdržateľný a inovačný rozvoj v odvetviachLS 2018/2019 - ÚMIng. Július Golej, PhD.
B_UPR-PRAVÚprava práv k nehnuteľnostiam a ich evidenciaLS 2018/2019 - ÚMJUDr. Jarmila Machajdíková
B_UZEMPLANÚzemné plánovanieLS 2018/2019 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
I_UZEM-MMÚzemný manažment a marketingLS 2018/2019 - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
B_VPPRVidiecke prostredie v priestorovom rozvojiLS 2018/2019 - ÚMIng. Anna Holmanová, CSc.
B_ZP-NORMYZákladné právne normy pre podnikateľovLS 2018/2019 - ÚMJUDr. Jarmila Machajdíková
B-ZMPZáklady manažmentu a podnikaniaLS 2018/2019 - FEIdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
I_ZPZáverečná práca a obhajoba záverečnej práceLS 2018/2019 - ÚMprof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
B_ZP_PPZáverečná práca s obhajobouLS 2018/2019 - ÚMdoc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
B_KRESLZobrazovacie metódy v PPLS 2018/2019 - ÚMdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
424M0_4BMarketing a manažment podnikuZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
B1-PKMPersonálny a komunikačný manažmentZS 2019/2020 - SvFIng. Gabriela Kalinová, PhD.
42412_4BZáklady všeobecnej ekonomickej teórieZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
I1-BPOBytová politikaLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B1-DUDane a účtovníctvoLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD.
I1-ESDEkonomika stavebného dielaLS 2019/2020 - SvFIng. Gabriela Kalinová, PhD.
I1-PEMPersonálny manažmentLS 2019/2020 - SvFIng. Gabriela Kalinová, PhD.
I1-PREK_PPriestorová ekonomikaLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
1_PSCH_DPsychológiaLS 2019/2020 - FAdoc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
B1-REM_CReal Estate MarketLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
B-ZMPZáklady manažmentu a podnikaniaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Daniela Špirková, PhD.