2. 6. 2020  0:40 Xénia
Akademický informační systém

ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FCHPT.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
N424E3_4BLS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424E1_4IEtika a etiketa v riadiacej činnostiLS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424F3_4IFinančný trhLS 2019/2020 - FCHPT
N424F0_4IFinančný trh a podnikové financie
LS 2019/2020 - FCHPT
N424I0_4ILS 2019/2020 - FCHPT
N424M4_4BLS 2019/2020 - FCHPT
N424M2_4ILS 2019/2020 - FCHPT
N424M0_4ILS 2019/2020 - FCHPT
N424N0_4INáklady a ceny v priemysleLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Podnikateľské rozhodovanieLS 2019/2020 - FCHPT
Podnikové financieLS 2019/2020 - FCHPT
Pracovné a priemyselné právo
LS 2019/2020 - FCHPT
Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečeniaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424R2_4IRiadenie inovácií a zmienLS 2019/2020 - FCHPT
N424R4_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424R1_4IRiadenie výrobných a logistických procesovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424U0_4BÚčtovníctvoLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424Z5_4BZáklady ekonomiky a manažmentu podniku
LS 2019/2020 - FCHPT
Základy finančnej gramotnostiLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Základy obchodného a finančného právaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Základy podnikania I
LS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
N424Z0_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424Z3_4BLS 2019/2020 - FCHPT

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424D0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424E3_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
Environmentálne manažérstvo
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Filozofia
ZS 2020/2021 - FCHPT
Finančná gramotnosť
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424F5_4IFinančné riadenie
ZS 2020/2021 - FCHPT
Finančno-ekonomická analýza v technológiách
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424K0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424L1_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424M1_4IMarketing v priemyselných podnikochZS 2020/2021 - FCHPT
424M4_4IMatematické modely v rozhodovaní
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N424P4_4BPodnikové financie
ZS 2020/2021 - FCHPT
N424P0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N424P6_4BPrezentačné zručnostiZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424R3_4IRiadenie ľudských zdrojovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
Rozpočtovníctvo v technológiáchZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424S1_4ISimulačný tréning riadiacich činností v technológiách
ZS 2020/2021 - FCHPT
N424S0_4IStrategické riadenie v technológiáchZS 2020/2021 - FCHPT
N424V1_4BZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N424Z7_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Základy podnikaniaZS 2020/2021 - FCHPT
Základy podnikania II
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424Z1_4BZáklady práva
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424E0_4IEnvironmentálne manažérstvo
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Etika a etiketa v riadiacej činnosti
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Finančný manažmentLS 2020/2021 - FCHPT
N424F3_4IFinančný trh
LS 2020/2021 - FCHPT
N424F0_4IFinančný trh a podnikové financie
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424I0_4IInvestičný rozvojLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424M4_4BManažérstvo kvality
LS 2020/2021 - FCHPT
N424M2_4IManažérstvo kvalityLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
N424P1_4IPodnikové financie
LS 2020/2021 - FCHPT
Pracovné a priemyselné právo
LS 2020/2021 - FCHPT
N424P1_4BPracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
LS 2020/2021 - FCHPT
N424R2_4ILS 2020/2021 - FCHPT
N424R4_4IRiadenie malých a stredných podnikovLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424R0_4BRiadenie podnikovLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424U0_4IÚčtovníctvo v priemyselných podnikoch
LS 2020/2021 - FCHPT
N424Z5_4BLS 2020/2021 - FCHPT
N424Z7_4BLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424Z27_4BZáklady obchodného a finančného práva
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424Z25_4BLS 2020/2021 - FCHPT
N424Z2_4BZáklady podnikových financiíLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Základy pracovného a priemyselného práva
LS 2020/2021 - FCHPT
Základy účtovníctvaLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.