8. 12. 2019  0:56 Marína
Akademický informačný systém

Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FA, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA, ZS 2019/2020 - FA.

KódNázov predmetuObdobieGarant
2_AT1_AUAteliér I - urbanistická tvorbaZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
2_AT3_UAteliér IIIZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
1_AN7M8_AUAteliér navrhovania VII (modul M 8)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
1_AN7M9_AUAteliér navrhovania VII (modulu M 9)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
2_ATS1_AUAteliérový seminár I - spracovanie územného plánuZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
1_AS1M8_AUAteliérový seminár I (modul M 8)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
1_AS1M9_AUAteliérový seminár I (modul M 9)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
3_DZP_UDizertačná práca - U2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
51111_DDizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
3_DZSK_UDizertačná skúška - U2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
53441_DInterdisciplinárne aspekty urbanizmu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
3_IAU_UInterdisciplinárne aspekty urbanizmu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
53411_DTeória tvorby urbanizmu II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.
53402_DTeória urbanizmu, priest. a kraj. plánovania2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
1_URB1_AUUrbanizmus IZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
2_UP_AUÚzemné plánovanieZS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_UMM_UÚzemný manažment a marketingZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
2_VPR_UVerejné priestoryZS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_VPR_AVerejné priestory AZS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
1_VKM8_AUVybrané kapitoly I (modul M8)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
1_VKM9_AUVybrané kapitoly I (modulu M 9)ZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
2_VKU_UVybrané kapitoly urbanizmuZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
2_VKUP_UVybrané kapitoly územného plánovaniaZS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
53431_DVybrané state z urbanizmu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
3_VSU1_UVybrané state z urbanizmu I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
3_VSU2_UVybrané state z urbanizmu II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
1_AN5_AUAteliér navrhovania VLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
1_ASU2_AUAteliérový seminár II - ULS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
2_DP_UDiplomová prácaLS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_DS_UDiplomový seminárLS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_DTI_UDoprava a technická infraštruktúraLS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
1_KOM2_AUKompozícia IILS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
1_KPA_AUKrajinná a parková architektúraLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
2_SSK_UŠtátna skúškaLS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_UEK_UUrbanistická ekonómiaLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
1_URB2_AUUrbanizmus IILS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
1_ULG_AUÚvod do legislatívy v AULS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_VPR_AVerejné priestory ALS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.