22. 9. 2019  12:03 Móric
Akademický informačný systém

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N400B0_4IBezpečnostné inžinierstvoZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
N400B0_4IBezpečnostné inžinierstvoLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N400B0_4IBezpečnostné inžinierstvoZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.