1. 10. 2020  0:54 Arnold
Akademický informační systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
N400K2_4DKeramické materiály a spojivá2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
Priemyselná anorganická chémiaZS 2020/2021 - FCHPT
N411P1_4IProcesy a zariadenia silikátového priemyslu
ZS 2020/2021 - FCHPT
N411T1_4IZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N411B1_4BLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Marián Janek, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411T0_4ILS 2020/2021 - FCHPT

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.