20. 10. 2020  5:22 Vendelín
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
N412A2_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N412A1_4IAplikovaná termodynamika
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N412B1_4IBioelektrochémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Bioelektrochémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
Bioelektrochémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Degradačné procesy v materiáloch
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Degradačné procesy v materiáloch
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
442E2_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N412F0_4DFázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Fyzika tuhej fázy a mikroštruktúrna analýza2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400F5_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ján Híveš, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
412C0_4BZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Híveš, PhD.
N412C0_4IChemickoinžinierske výpočty pre technológov
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400K0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N412K1_4IKorózia a ochrana materiálovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
N412L0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
Ochrana kovových materiálovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
N412P0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N412S0_4ISpracovanie elektrických a elektronických odpadov
ZS 2020/2021 - FCHPT
N412T1_4IZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Híveš, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
N412A2_4BAnorganická technológiaLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
N412B1_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
N412E0_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
Kinetika a reaktoryLS 2020/2021 - FCHPT
N412K0_4IKorózne inžinierstvoLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Ochrana kovových a anorganických materiálovLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Priemyselné hnojivá a agrochémiaLS 2020/2021 - FCHPT
Spracovanie elektrických a elektronických odpadov
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
N412S0_4BLS 2020/2021 - FCHPT
N412T0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
N412T0_4BTechnológia kovových materiálov
LS 2020/2021 - FCHPT
N412T1_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
412Z0_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
N412Z2_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.