22. 10. 2020  10:57 Sergej
Akademický informačný systém

Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - MTF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF, LS 2020/2021 - MTF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ANGL07_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
Anglický jazyk pre doktorandov I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
AJD207_6D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Anglický jazyk pre doktorandov III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstvaZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFMgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
English for PhD Students II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
AJD307_6DE2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFMgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Priemyselná sociológia
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
SPPO07_6BSociálna politika podnikuZS 2020/2021 - MTF
TAN107_6ITechnická angličtina I
ZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
UVKV07_6BÚvod do kognitívnych vied
ZS 2020/2021 - MTF
Mgr. Ivana Novotná, PhD.
ZS 2020/2021 - MTF
Základy práva
ZS 2020/2021 - MTF
JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
ZSOC07_6BZS 2020/2021 - MTF
ZS 2020/2021 - MTF
LS 2020/2021 - MTFMgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
PPSY07_6IPracovná psychológia
LS 2020/2021 - MTF
Mgr. Jarmila Blahová
LS 2020/2021 - MTF
Rozvoj komunikačných zručností
LS 2020/2021 - MTF
J207JS_6B
LS 2020/2021 - MTF
Technická angličtina IILS 2020/2021 - MTF
TEV208_6BTelesná výchova IILS 2020/2021 - MTFMgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práce
LS 2020/2021 - MTF
ZAET07_6BZáklady etikyLS 2020/2021 - MTFMgr. Ivana Novotná, PhD.
ZAKO07_6BLS 2020/2021 - MTFMgr. Ivana Novotná, PhD.
Základy psychológie
LS 2020/2021 - MTF
Mgr. Jarmila Blahová
ZTV208_6BZdravotná telesná výchova II
LS 2020/2021 - MTF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.