20. 4. 2019  20:29 Marcel
Akademický informačný systém

Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2018/2019 - FA.

KódNázov predmetuObdobieGarant
1_CJ1_AUCudzí jazyk ILS 2018/2019 - FAPhDr. Jana Záhorcová
1_CJ1_DCudzí jazyk ILS 2018/2019 - FAPhDr. Jana Záhorcová
1_CJ2_AUCudzí jazyk IILS 2018/2019 - FAPhDr. Jana Záhorcová
1_KRES2_AUKreslenie IILS 2018/2019 - FAdoc. akad. soch. Milan Lukáč
1_KRES2_DKreslenie IILS 2018/2019 - FAakad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
1_LSK1_DLetná škola kresby ILS 2018/2019 - FAdoc. akad. soch. Milan Lukáč
1_SKOM_DSochárska kompozíciaLS 2018/2019 - FAdoc. akad. soch. Milan Lukáč
1_STM_DSochárske techniky a materiályLS 2018/2019 - FAdoc. akad. soch. Milan Lukáč

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.