22. 10. 2020  12:14 Sergej
Akademický informačný systém

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
436A1_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A0_4IAplikovaná senzorická analýza potravínZS 2020/2021 - FCHPT
Aplikovaná senzorická analýza potravín
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436D0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
N436F0_4IFyziológia a patofyziológia ľudskej výživy
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436F1_4IFyziológia a patofyziológia ľudskej výživy
ZS 2020/2021 - FCHPT
N436H1_4IZS 2020/2021 - FCHPT
436C0_4BZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
N436K0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N436L3_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436L0_4ILaboratórne cvičenie z potravinárskej mikrobiológieZS 2020/2021 - FCHPTIng. Alžbeta Medveďová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
Legislatíva potravín
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
436M0_4BMikrobiológia potravín a kozmetikyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436P0_4IPrediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika
ZS 2020/2021 - FCHPT
N436P2_4IZS 2020/2021 - FCHPT
N436P1_4IPríprava vybraných potravinových matrícZS 2020/2021 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N425V0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436A1_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
436B0_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Hygiena a bezpečnosť potravínLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
436L1_4BLaboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetikyLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTIng. Lukáš Žemlička, PhD.
N436R0_4ILS 2020/2021 - FCHPT
436S0_4BLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436S1_4BLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Systémy hodnotenia cudzorodých látok v požívatináchLS 2020/2021 - FCHPT
N436V0_4IVýživa a dietológia
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
N436V0_4BVýživa človekaLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.