22. 11. 2019  16:50 Cecília
Akademický informačný systém

Ústav materiálov (MTF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - MTF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF, ZS 2019/2020 - MTF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
AFYZ01_6IAplikovaná fyzikaZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
BPRO01_6BBakalársky projektZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
DPRO01_6IDiplomový projektZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
DIP101_6DDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
DIP201_6DDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP301_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP401_6DDizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP501_6DDizertačný projekt V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP601_6DDizertačný projekt VI - dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
EMM201_6IExperimentálne metódy štúdia materiálov IIZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
FYZI01_6BFyzikaZS 2019/2020 - MTFdoc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
FYMA01_6DFyzika materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
INPO01_6IInžinierstvo povrchovZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
KOMM01_6DKompozitné materiály2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
KOMA01_6DKonštrukčné materiály2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
KOMA01_6IKorózia materiálovZS 2019/2020 - MTFdoc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
KNMA01_6IKovové a nekovové materiályZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MCHM01_6DMetódy charakterizácie materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
MSVM01_6BMetódy skúmania štruktúry a vlastností materiálovZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
MSMA01_6DMetódy štúdia materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
MAMV01_6DMikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
NAMA01_6DENáuka o materiáloch2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
NAMA01_6DNáuka o materiáloch2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
NAM101_6BNáuka o materiáloch IZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
POMT01_6DPokročilé materiály a technológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
PROT01_6DProgresívne technológie2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
PSE201_6BProjektový seminár IIZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
TPMM01_6DTechnológie prípravy moderných materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
TVMA01_6BTechnológie výroby materiálovZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6DTeória spracovania materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6DETeória spracovania materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TVYM01_6DTeória výroby materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6BTepelné spracovanie a povrchové úpravy materiálovZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
TDKI01_6BTermodynamika a kinetikaZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
TPM101_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch IZS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
VATT01_6IVákuová technika a technológieZS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
VYP101_6DEVýskumná práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
VYP201_6DEVýskumná práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP301_6DEVýskumná práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP401_6DVýskumná práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP501_6DVýskumná práca V2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP601_6DVýskumná práca VI2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP701_6DVýskumná práca VII2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
DPPZ01_6IDegradačné procesy a predikcia životnosti materiálovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
ETEN01_6BElektrotechnika a elektronikaLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
EMSM01_6IExperimentálne metódy štúdia materiálov ILS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
FYZI01_6BFyzikaLS 2019/2020 - MTFdoc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
KKMS01_6IKompozitné, keramické materiály a skloLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
MADI01_6IMateriálový dizajnLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
MSDM01_6BMechanické skúšky a defektoskopia materiálovLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MFZS01_6IMetalografia a fraktografia zvarových spojovLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
MOFR01_6IModelovanie fázových rovnováhLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
NAM201_6BNáuka o materiáloch IILS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Peter Jurči, PhD.
POMA01_6BPokročilé materiályLS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
PSE101_6BProjektový seminár ILS 2019/2020 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
TTSP01_6ITeória a technológia spracovania plastovLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
TPM201_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch IILS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
UVVM01_6BÚžitkové vlastnosti a voľba materiálovLS 2019/2020 - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
AFYZ01_6IAplikovaná fyzikaZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
BPRO01_6BBakalársky projektZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
DPRO01_6IDiplomový projektZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
DIP101_6DDizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
DIP201_6DDizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP301_6DDizertačný projekt III - projekt dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP401_6DDizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP501_6DDizertačný projekt V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
DIP601_6DDizertačný projekt VI - dizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
EMM201_6IExperimentálne metódy štúdia materiálov IIZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
FYZI01_6BFyzikaZS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
FYMA01_6DFyzika materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
INPO01_6IInžinierstvo povrchovZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
KOMM01_6DKompozitné materiály2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
KOMA01_6DKonštrukčné materiály2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
KOMA01_6IKorózia materiálovZS 2020/2021 - MTFdoc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
KNMA01_6IKovové a nekovové materiályZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MCHM01_6DMetódy charakterizácie materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
MSVM01_6BMetódy skúmania štruktúry a vlastností materiálovZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
MSMA01_6DMetódy štúdia materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
MAMV01_6DMikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
NAMA01_6DNáuka o materiáloch2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
NAMA01_6DENáuka o materiáloch2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
NAM101_6BNáuka o materiáloch IZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
POMT01_6DPokročilé materiály a technológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
PROT01_6DProgresívne technológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
PSE201_6BProjektový seminár IIZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
TPMM01_6DTechnológie prípravy moderných materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
TVMA01_6BTechnológie výroby materiálovZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6DETeória spracovania materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6DTeória spracovania materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TVYM01_6DTeória výroby materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Peter Grgač, CSc.
TSMA01_6BTepelné spracovanie a povrchové úpravy materiálovZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
TDKI01_6BTermodynamika a kinetikaZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
TPM101_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch IZS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
VATT01_6IVákuová technika a technológieZS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
VYP101_6DEVýskumná práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
VYP201_6DEVýskumná práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP301_6DEVýskumná práca III2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP401_6DVýskumná práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP501_6DVýskumná práca V2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP601_6DVýskumná práca VI2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
VYP701_6DVýskumná práca VII2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
DPPZ01_6IDegradačné procesy a predikcia životnosti materiálovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
ETEN01_6BElektrotechnika a elektronikaLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
EMSM01_6IExperimentálne metódy štúdia materiálov ILS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
FYZI01_6BFyzikaLS 2020/2021 - MTFdoc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
KKMS01_6IKompozitné, keramické materiály a skloLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
MADI01_6IMateriálový dizajnLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
MSDM01_6BMechanické skúšky a defektoskopia materiálovLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
MFZS01_6IMetalografia a fraktografia zvarových spojovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
MOFR01_6IModelovanie fázových rovnováhLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
NAM201_6BNáuka o materiáloch IILS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Peter Jurči, PhD.
POMA01_6BPokročilé materiályLS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Martin Kusý, PhD.
PSE101_6BProjektový seminár ILS 2020/2021 - MTFdoc. Ing. Roman Čička, PhD.
TTSP01_6ITeória a technológia spracovania plastovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
TPM201_6ITransportné a transformačné procesy v materiáloch IILS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Mária Dománková, PhD.
UVVM01_6BÚžitkové vlastnosti a voľba materiálovLS 2020/2021 - MTFprof. Ing. Marian Kubliha, PhD.