17. 9. 2019  14:24 Olympia
Akademický informační systém

Katedra stavebnej mechaniky (SvF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - SvF, ZS 2019/2020 - SvF, 2019/2020 - doktorandská studia - SvF.

KódNázev předmětuObdobíGarant
D1-ASKAeroelasticita stavebných konštrukcií2019/2020 - doktorandská studia - SvFdoc. Ing. Oľga Hubová, PhD.
I1-ANKOAnalýza konštrukciíZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Juraj Králik, PhD.
D1-BSKBezpečnosť a spoľahlivosť konštrukcií2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Juraj Králik, PhD.
B1-CADS1_CCAD in Structural Engineering 1ZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Martin Psotný, PhD.
I1-CMS_CComputer Modelling of StructuresZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Jozef Dický, PhD.
I1-DS_CDynamics of StructuresZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Sokol, PhD.
D1-EMDExperimentálne metódy dynamiky2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Milan Sokol, PhD.
D1-IKPODInterakcia konštrukcií a podložia2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
I1-MKPDKOMKP v dynamike konštrukciíZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
D1-NMMKNumerické metódy v mechanike konštrukcií2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Juraj Králik, PhD.
I1-PLPKPlošné a priestorové konštrukcieZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Martin Psotný, PhD.
BV1-PMKPočítačové modelovanie konštrukciíZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
B1-PRPEPružnosť a pevnosťZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Yvonna Koleková, PhD.
B1-PRPLAPružnosť a plasticitaZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Jozef Dický, PhD.
D1-RMKONReológia materiálov a konštrukcií2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
D1-SEISeizmické inžinierstvo2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Milan Sokol, PhD.
B1-STAStatikaZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Martin Psotný, PhD.
D1-STATStatika - vybrané state2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
I1-SDVBStatika a dynamika vysokých budovZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Sokol, PhD.
B1-SMEStavebná mechanikaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
B1-TE_CTheory of ElasticityZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Yvonna Koleková, PhD.
D1-VSAMVybrané state z aplikovanej mechaniky2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
D1-VSMKVybrané state z mechaniky konštrukcií2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
D1-VSNMVybrané state z nelineárnej mechaniky2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Milan Sokol, PhD.
D1-ZSKONŽivotnosť a spoľahlivosť konštrukcií2019/2020 - doktorandská studia - SvFdoc. Ing. Jozef Dický, PhD.
I1-ATS_CAdvanced Topics of StructuresLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Martin Psotný, PhD.
I1-ASEIAeroelasticita a seizmicitaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Juraj Králik, PhD.
B1-BP_IBakalárska prácaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
B1-CADS1_CCAD in Structural Engineering 1LS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Jozef Dický, PhD.
B1-CADS2_CCAD in Structural Engineering 2LS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Martin Psotný, PhD.
I1-DSKDynamika stavebných konštrukciíLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Sokol, PhD.
B1-EX_IExkurziaLS 2019/2020 - SvFIng. Ľubomír Prekop, PhD.
I1-IKOPInterakcia konštrukcie a podložiaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
I1-MKPSKOMKP v statike konštrukciíLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
B1-OPX_IOdborná praxLS 2019/2020 - SvFIng. Ľubomír Prekop, PhD.
BV1-PPSPočítačová podpora v statikeLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD.
B1-PMKPočítačové modelovanie konštrukciíLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
I1-SAKSBStatická analýza konštrukčných sústav budovLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
B1-SS_CStatics of StructuresLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Martin Psotný, PhD.
B1-STAStatikaLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Martin Psotný, PhD.
B1-SMEStavebná mechanikaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
B1-SME_TSStavebná mechanikaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
B1-SME_CStructural MechanicsLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Jozef Dický, PhD.
BV1-UVKKÚčinky vetra na krajinu a konštrukcieLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Oľga Hubová, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.