27. 1. 2020  18:55 Bohuš
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - FCHPT, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N400K2_4DKeramické materiály a spojivá2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411P0_4IPriemyselná anorganická chémiaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411P1_4IProcesy a zariadenia silikátového priemysluZS 2019/2020 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411T1_4ITechnológia špeciálnych anorganických materiálovZS 2019/2020 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411U0_4BÚvod do moderných anorganických materiálovZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Marián Janek, PhD.
N411B1_4BBioanorganické materiályLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Marián Janek, PhD.
N411P1_4IProcesy a zariadenia silikátového priemysluLS 2019/2020 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411T0_4ITechnológia silikátovLS 2019/2020 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N411P0_4IPriemyselná anorganická chémiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411P1_4IProcesy a zariadenia silikátového priemysluZS 2020/2021 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411T1_4ITechnológia špeciálnych anorganických materiálovZS 2020/2021 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411U0_4BÚvod do moderných anorganických materiálovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Marián Janek, PhD.