14. 12. 2019  18:56 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2019/2020 - FCHPT, 2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázev předmětuObdobíGarant
N4190_4BAnorganická chémiaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
N419A3_4BAnorganická chémia IZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N400A1_4DAnorganická chémia pre pokročilých I2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
N400A2_4DAnorganická chémia pre pokročilých II2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
N400A0_4DAnorganická supramolekulová chémia2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
N419A0_4IAplikovaná anorganická fotochémiaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
442B0_4DBioanorganická chémia2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
N419D0_4IDifrakčné metódy v kryštalochémiiZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
N400D9_4DDifrakčné metódy v kryštálochémii2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
442E0_4DElektrické, optické a spektrálne vlastnosti anorganických zlúčenín2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
N419E1_4IEnvironmentálna a bioanorganická chémiaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
442E1_4DEnvironmentálna chémia anorganických látok2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTdoc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
442F0_4DFyzika tuhej fázy a mikroštruktúrna analýza2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
N419C1_4IChemická väzba a chemická štruktúraZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
442C0_4DChemická väzba a stereochémia koordinačných zlúčenín2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
N419I0_4IInžinierstvo anorganických látokZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
N419L0_4ILaboratórium difrakčných metódZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
N419L2_4ILaboratórium spektrálnych metódZS 2019/2020 - FCHPTIng. Jozef Švorec, PhD.
N419L3_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie IZS 2019/2020 - FCHPTIng. Mario Izakovič, PhD.
N419L4_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie IIZS 2019/2020 - FCHPTIng. Mario Izakovič, PhD.
N419M1_4IMagnetické a elektrické vlastnosti tuhých látokZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
N400M0_4DMagnetochémia anorganických zlúčenín2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
N419M0_4IMechanizmy anorganických reakciíZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
442M0_4DMechanizmy reakcií anorganických zlúčenín2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
442R0_4DRoztoková chémia2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N419S0_4BSeminár z chémieZS 2019/2020 - FCHPTIng. Rastislav Šípoš, PhD.
N400S0_4DSpektrálne metódy štúdia anorganických látok2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N419S2_4ISpektrálne metódy v anorganickej chémiiZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
442S0_4DSyntéza koordinačných a organokovových zlúčenín2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
419R1_4IŠtruktúra a reaktivita anorganických látokZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N419T0_4ITechnológia anorganických materiálovZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
442T1_4DTermické a mechanické vlastnosti anorganických látok2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
442T0_4DTermodynamika a kinetika koordinačných zlúčenín.2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N419A4_4BAnorganická chémia IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N419B1_4BBioanorganická chémiaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
N419E0_4IEkotoxicita anorganických látokLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
N419C0_4IChémia koordinačných a organokovových zlúčenínLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
N419C1_4IChemická väzba a chemická štruktúraLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
N419L1_4ILaboratórium koordinačných zlúčenínLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
41911_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémieLS 2019/2020 - FCHPTIng. Jaroslava Maroszová, PhD.
N419L4_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie IILS 2019/2020 - FCHPTIng. Mario Izakovič, PhD.
419S4_4ISupramolekulová chémiaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
N4190_4BAnorganická chémiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
N419A3_4BAnorganická chémia IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N419A0_4IAplikovaná anorganická fotochémiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Jozef Šima, DrSc.
N419D0_4IDifrakčné metódy v kryštalochémiiZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
N419E1_4IEnvironmentálna a bioanorganická chémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
N419I0_4IInžinierstvo anorganických látokZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Blažena Papánková, PhD.
N419L0_4ILaboratórium difrakčných metódZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
N419L2_4ILaboratórium spektrálnych metódZS 2020/2021 - FCHPTIng. Jozef Švorec, PhD.
N419L3_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie IZS 2020/2021 - FCHPTIng. Mario Izakovič, PhD.
N419M1_4IMagnetické a elektrické vlastnosti tuhých látokZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Anna Mašlejová, PhD.
N419M0_4IMechanizmy anorganických reakciíZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Jozef Šima, DrSc.
N419S0_4BSeminár z chémieZS 2020/2021 - FCHPTIng. Rastislav Šípoš, PhD.
N419S2_4ISpektrálne metódy v anorganickej chémiiZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
419R1_4IŠtruktúra a reaktivita anorganických látokZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N419T0_4ITechnológia anorganických materiálovZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.