29. 10. 2020  3:50 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
N4190_4BZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
N419A3_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N400A1_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
N400A2_4DAnorganická chémia pre pokročilých II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400A0_4DAnorganická supramolekulová chémia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
N419A0_4IAplikovaná anorganická fotochémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
442B0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
N419D0_4IDifrakčné metódy v kryštalochémii
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
N400D9_4DDifrakčné metódy v kryštálochémii2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
442E0_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Environmentálna a bioanorganická chémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Environmentálna chémia anorganických látok2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
442F0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Marian Koman, DrSc.
N419C1_4IChemická väzba a chemická štruktúra
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
442C0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
N419I0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórium difrakčných metód
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
N419L2_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Ing. Jozef Švorec, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N419L4_4BLaboratórne cvičenie z anorganickej chémie II
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400M0_4DMagnetochémia anorganických zlúčenín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
N419M0_4IMechanizmy anorganických reakcií
ZS 2020/2021 - FCHPT
442M0_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
442R0_4DRoztoková chémia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N419S0_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
442S0_4DSyntéza koordinačných a organokovových zlúčenín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
N419T0_4ITechnológia anorganických materiálovZS 2020/2021 - FCHPT
Termické a mechanické vlastnosti anorganických látok
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
442T0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
Aplikovaná anorganická fotochémia
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
Ekotoxicita anorganických látokLS 2020/2021 - FCHPT
Chémia koordinačných a organokovových zlúčenínLS 2020/2021 - FCHPT
N419C1_4IChemická väzba a chemická štruktúra
LS 2020/2021 - FCHPT
N419L1_4ILaboratórium koordinačných zlúčenín
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTIng. Mario Izakovič, PhD.
Supramolekulová chémiaLS 2020/2021 - FCHPT

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.