7. 8. 2020  20:53 Štefánia
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
N400A5_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400B4_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Fyzika a chémia tuhej fázy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Fyzikálna chémia pre pokročilých2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Chemická fyzika a fyzikálna chémia pre pokročilých
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Martin Breza, CSc.
N400C5_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Kvantová chémia atómov, molekúl a kondenzovaných sústav pre pokročilých2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
445K0_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Martin Breza, CSc.
Matematické metódy teoretickej chémie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400M8_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Moderné elektrochemické metódy: teória a praktické použitie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
N400P2_4DPokročilá RTG štruktúrna kryštalografia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
421R0_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
N400T1_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Martin Breza, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Martin Breza, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
N400V8_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Vybrané kapitoly z molekulovej spektroskopie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
N445A0_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
N421B1_4BLS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
N421F4_4BLS 2019/2020 - FCHPT
Fyzikálna chémia IILS 2019/2020 - FCHPT
N421C1_4IChemická kinetika a katalýzaLS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Marián Valko, DrSc.
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
421L3_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPT
N418S5_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
N400T1_4ILS 2019/2020 - FCHPT
N421T1_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Aplikovaná molekulová spektroskopia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
N400B4_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N426D0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Experimentálne techniky v elektrochémiiZS 2020/2021 - FCHPT
445F5_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
N421F0_4IFyzika tuhých látokZS 2020/2021 - FCHPT
421F0_4BFyzikálna chémia I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Fyzikálna chémia pre pokročilých2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N421C0_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Breza, CSc.
N400C6_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Chemická kinetika pre pokročilých2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Chemická termodynamika pre pokročilých2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Kvantová chémia atómov, molekúl a kondenzovaných sústav pre pokročilých
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Martin Breza, CSc.
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie IZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N421L0_4IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
421M0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Martin Breza, CSc.
N400M5_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Moderné elektrochemické metódy: teória a praktické použitie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400P2_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
N421P0_4IProgramovanieZS 2020/2021 - FCHPT
Relativistické metódy kvantovej chémie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
N421S0_4IStarnutie a stabilizácia objektov dedičstvaZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N421T0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Teória grúp pre chemikov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
445T0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Martin Breza, CSc.
445T1_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
N421T1_4ITermodynamika pre pokročilýchZS 2020/2021 - FCHPT
N421V1_4BVeda a priemyselZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
421V0_4BZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
N400V8_4DVybrané kapitoly z koloidiky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Vybrané kapitoly z molekulovej spektroskopie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
N421Z0_4BZáklady laboratórnej techniky
ZS 2020/2021 - FCHPT
N421Z2_4B2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N445A0_4BAplikovaná NMR spektroskopia
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
N421B1_4BBiofyzikálna chémiaLS 2020/2021 - FCHPT
421F1_4BLS 2020/2021 - FCHPT
421F3_4BFyzikálna chémia IILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Chemická kinetika a katalýza
LS 2020/2021 - FCHPT
Koloidná chémia
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
N421K1_4IKvantová chémiaLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
Seminár k diplomovej práciLS 2020/2021 - FCHPT
N400T1_4ILS 2020/2021 - FCHPT
Termodynamika pre pokročilýchLS 2020/2021 - FCHPT