23. 2. 2020  10:47 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobieGarant
422M0_4DModelovanie a riadenie biotechnologických procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
447M9_4DModelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
422O1_4DOptimálne riadenie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N400P7_4DPokročilé prediktívne riadenie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N400T4_4DTeória fuzzy systémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
N400V16_4DVybrané kapitoly z inteligentného riadenia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N400V15_4DVybrané kapitoly z teórie automatického riadenia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
422I1_4IIdentifikáciaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422I2_4IInformatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstvaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
42213_4BInformatizácia a informačné systémyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
422I2_4IInformatizácia a priemyselné informačné systémy ILS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422I3_4BIntegrované riadenie v procesnom priemysleLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422I0_4IInteligentné riadenieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422I0_4BInternetové a informačné systémyLS 2019/2020 - FCHPTIng. Ľuboš Čirka, PhD.
42202_4BLaboratórne cvičenie z riadenia procesovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422M1_4IMatlab -- pokročilé technikyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422M0_4BMatlab - pokročilé technikyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422P2_4IPrediktívne riadenieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422P0_4BProgramovanie ILS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
427P0_4BProgramovanie IILS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422R1_4BRiadenie procesovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
422R0_4BRiadenie procesovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422R0_4IRobustné riadenieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422S1_4BSemestrálny projekt ILS 2019/2020 - FCHPTIng. Anna Vasičkaninová, PhD.
N422T0_4BTabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajovLS 2019/2020 - FCHPTIng. Ľuboš Čirka, PhD.
422T3_4ITeória automatického riadenia IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422U0_4BÚvod do riadenia procesovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422V0_4BVzdialené riadenie vnorených systémovLS 2019/2020 - FCHPTIng. Richard Valo, PhD.
N422W0_4BWebové technológie v automatizáciiLS 2019/2020 - FCHPTIng. Ľuboš Čirka, PhD.
N422Z3_4BZáklady elektrotechnikyLS 2019/2020 - FCHPTIng. Richard Valo, PhD.
N422Z5_4BZáklady riadenia vnorených systémovLS 2019/2020 - FCHPTIng. Richard Valo, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N422D0_4IDynamika a riadenie procesovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422I1_4IInformačné technológie IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422I3_4IInformačné technológie IIZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
422I3_4IInformatizácia a priemyselné informačné systémy IIZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422L0_4BLinux -- základná automatizáciaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422M1_4BModelovanieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422M0_4IModelovanie v procesnom priemysleZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422O0_4IObjektovo orientované programovanieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422O2_4BOperačné systémyZS 2020/2021 - FCHPTIng. Richard Valo, PhD.
N422O3_4BOptimalizáciaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
422O1_4IOptimalizácia procesov a výrobZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422P3_4IPriemyselné riadiace systémyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422P0_4IProgramovanie webových aplikáciíZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422P1_4BProjektovanie informatizačných a riadiacich systémovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422P1_4IProjektové softvérové systémyZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422R1_4IRiadenie technologických procesovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422S2_4BSemestrálny projekt IIZS 2020/2021 - FCHPTIng. Anna Vasičkaninová, PhD.
422T2_4ITechnické prostriedky automatizácieZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
422T1_4ITeória automatického riadenia IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422T0_4ITeória automatického riadenia IIIZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422U1_4BÚvod do technológie XMLZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422Z2_4BZáklady MatlabuZS 2020/2021 - FCHPTIng. Ľuboš Čirka, PhD.
N422Z4_4BZáklady programovania v jazyku CZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422Z5_4BZáklady riadenia vnorených systémovZS 2020/2021 - FCHPTIng. Richard Valo, PhD.
N422Z0_4IZáklady sietíZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.