7. 7. 2020  12:18 Oliver
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
448C0_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
481P0_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
414S0_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
414V0_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414C1_4BChémia liečivLS 2019/2020 - FCHPT
414C1_4IChémia organokovových zlúčenínLS 2019/2020 - FCHPT
N414K0_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
N414L1_4ILaboratórium organickej syntézy IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Laboratórne cvičenie z chémie liečiv
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414L5_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
Ing. Angelika Lásiková, PhD.
Laboratórne cvičenie z organickej chémie II
LS 2019/2020 - FCHPT
Medicínska chémiaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Mechanizmy organických reakcií IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
414O4_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
LS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPT

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414F0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
Chémia heterocyklických zlúčenín
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N414L0_4ILaboratórium organickej syntézy IZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N414L6_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémieZS 2020/2021 - FCHPT
N414L4_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémie I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Materiálová chémiaZS 2020/2021 - FCHPT
Medicínska chémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414M0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
N414N0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Organická chémia I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N414O5_4BOrganická chémia IZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
481P0_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Registrácia liečiv a patentová ochrana
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Stereochémia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Stereochémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414S6_4IStereoselektívna syntézaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414S4_4ISyntéza prírodných látok a liečiv
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414K0_4IKombinatoriálna a medicínska chémiaLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
N414L7_4BLS 2020/2021 - FCHPT
N414L5_4BLS 2020/2021 - FCHPT
414L2_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémie IILS 2020/2021 - FCHPTIng. Angelika Lásiková, PhD.
Medicínska chémiaLS 2020/2021 - FCHPT
Mechanizmy organických reakcií IILS 2020/2021 - FCHPT
Organická chémia IILS 2020/2021 - FCHPT
414O1_4BLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
414S7_4IStratégia a taktika syntézyLS 2020/2021 - FCHPT