21. 9. 2020  9:18 Matúš
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
N416A2_4IAplikovaná náuka o farbe
ZS 2020/2021 - FCHPT
Farba a koloristika polymérnych materiálovZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
416F2_4IFotochémia a fotografia
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Fyzikálne a chemické metódy štúdia materiálov a objektov dedičstva
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Grafický dizajnZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Chémia a technológia konzervovania a reštaurovaniaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416L1_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Laboratórne cvičenie z technológie tlače
ZS 2020/2021 - FCHPT
N416M2_4IMateriály tlačených médií a potlačených obalovZS 2020/2021 - FCHPT
Materiály v konzervovaní a reštaurovaníZS 2020/2021 - FCHPT
N416M1_4IMetódy charakterizácie polymérovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416O1_4IZS 2020/2021 - FCHPT
416P1_4IPovrchy a koloidné sústavy
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Technológie ochrany materiálov a objektov dedičstva
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
N416T2_4IZS 2020/2021 - FCHPT
N400V14_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Vybrané kapitoly z povrchov a koloidných sústav
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N416A1_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
N416A0_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
N416D1_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Fotochémia a fotografiaLS 2020/2021 - FCHPT
N416L0_4ILaboratórne cvičenie z metód analýzy materiálov
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie zo zobrazovacích technológií
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Tenké vrstvy a materiálová tlačLS 2020/2021 - FCHPT
N416T1_4ITlačená elektronika
LS 2020/2021 - FCHPT

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.