24. 1. 2020  17:13 Timotej
Akademický informačný systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - FCHPT, LS 2019/2020 - ÚM, LS 2019/2020 - FCHPT, ZS 2019/2020 - ÚM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
43403_4BTelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43407_4BTelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T0_4ITelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T1_4BTelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43405_4BTelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T0_4BTelesná výchova - výchova k olympizmuZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
TV-ITV/ZTV IZS 2019/2020 - ÚMprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
TV-IITV/ZTV IIZS 2019/2020 - ÚMprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43408_4BTelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43406_4BTelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T2_4BTelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43404_4BTelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T1_4ITelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
TV-IITV/ZTV IILS 2019/2020 - ÚMprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
43407_4BTelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43405_4BTelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T0_4ITelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43403_4BTelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T1_4BTelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T0_4BTelesná výchova - výchova k olympizmuZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.