17. 11. 2019  18:50 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ústav jazykov a športu (SjF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - SjF, LS 2019/2020 - SjF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
283705_DDPCudzí jazyk2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283701_DDPCudzí jazyk I2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283702_DDPCudzí jazyk II2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283610_IDPDejiny slovenskej technikyZS 2019/2020 - SjFPhDr. Marián Paukov, CSc.
283130_BDPDejiny technikyZS 2019/2020 - SjFPhDr. Marián Paukov, CSc.
283505_IDPEtikaZS 2019/2020 - SjFPhDr. Marián Paukov, CSc.
283703_DDPOdborná angličtina2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283560_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283140_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283685_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283360_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283250_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283362_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Fr)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283562_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Fr)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283252_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Fr)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283687_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Fr)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283251_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283561_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283686_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283361_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283141_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283270_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283570_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283670_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283370_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283170_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283143_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283563_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283688_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283253_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283363_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)ZS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283232_BDPPrávo pre technikovZS 2019/2020 - SjFJUDr. Ján Florián Gajniak
284190_BDPTelesná výchova a športZS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284293_BDPTelesná výchova a športZS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284397_BDPTelesná výchova a športZS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284612_IDPTelesná výchova a športZS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284510_IDPTelesná výchova a športZS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284294_BDPZdravotná telesná výchovaZS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284193_BDPZimné telovýchovné sústredenieZS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
283507_IDPDejiny filozofieLS 2019/2020 - SjFPhDr. Marián Paukov, CSc.
284194_BDPLetné telovýchovné sústredenieLS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
283690_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283575_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283365_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283255_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283145_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283147_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Fr)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283577_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Fr)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283367_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Fr)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283146_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283691_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283576_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283256_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283366_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283171_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283571_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283371_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283271_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283578_IDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283258_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283368_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283148_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)LS 2019/2020 - SjFPhDr. Anna Kucharíková, CSc.
283131_BDPSociológiaLS 2019/2020 - SjFPhDr. Marián Paukov, CSc.
283506_IDPTechnicko-právna problematikaLS 2019/2020 - SjFJUDr. Ján Florián Gajniak
284191_BDPTelesná výchova a športLS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284399_BDPTelesná výchova a športLS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284613_IDPTelesná výchova a športLS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284295_BDPTelesná výchova a športLS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284511_IDPTelesná výchova a športLS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284192_BDPZdravotná telesná výchovaLS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.
284296_BDPZdravotná telesná výchovaLS 2019/2020 - SjFMgr. Alena Cepková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.