15. 11. 2019  19:16 Leopold
Akademický informačný systém

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - SvF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF, ZS 2019/2020 - SvF, LS 2019/2020 - ÚM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
D1-AGOPAgregačné operátory2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
D1-ADMAlgoritmy diskrétnej matematiky2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
I1-AJ1Anglický jazykZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-AJ3Anglický jazykZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-ACARAplikácie časových radovZS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
I1-AM_CApplied MathematicsZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
B1-CG_CConstructive geometryZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Martin Knor, PhD.
B1-DFMADejiny a filozofia matematikyZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
B1-DESKDeskriptívna geometriaZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
I1-DGDiferenciálna geometriaZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-DPRODiplomový projektZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
D1-DIMADiskrétna matematika2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
D1-FMFinančná matematika2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
D1-FAFunkcionálna analýza2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-FUAFunkcionálna analýzaZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
B1-FPMMFyzikálne princípy v matematickom modelovaníZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-FPMM2Fyzikálne princípy v matematickom modelovani 2ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-GMGeometriaZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-I1_CInformatics 1ZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
I1-INSTInformatika a štatistikaZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
I1-IUOPRInverzné úlohy a optimálne riadenieZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
D1-KARTOGKartografia2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
D1-KVSTKvantové štruktúry2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
B1-LA1Lineárna algebra 1ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
D1-LMCRLineárne modely časových radov a ich aplikácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
B1-MA1Matematická analýza 1ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
I1-MAKAMatematická kartografiaZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
BV1-MLMatematická logikaZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
I1-MSTAMatematická štatistikaZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
D1-MMPVDMatematické metódy v prúdení, vedení a difúzii2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-MMNBMatematické modelovanie v navrhovaní budovZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
B1-MAT1Matematika 1ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
B1-MAT2_GMatematika 2ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
B1-MAT3_GMatematika 3ZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
B1-MAT3Matematika 3ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
I1-MAT3Matematika 3ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
I1-MAT4Matematika 4ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
B1-M1_CMathematics 1ZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
B1-M3_CMathematics 3ZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.
D1-MKOMetóda konečných objemov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-MKPMetóda konečných prvkovZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
D1-MKPMetóda konečných prvkov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-MOKPMetóda okrajových prvkovZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-MEZOMetódy zobrazovaniaZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
D1-NMCRNelineárne modely časových radov a ich aplikácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
D1-NADRNumericka analýza diferenciálnych rovníc2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-NMPNumerické metódy v prúdeníZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
B1-OOPObjektovo orientované programovanieZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-ODRObyčajné diferenciálne rovniceZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-OSOperačné systémyZS 2019/2020 - SvFdoc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.
B1-OOptimalizáciaZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Martin Knor, PhD.
D1-ONEOptimálny návrh experimentu2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
D1-PDRParciálne diferenciálne rovnice a ich aplikácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-PSPočítačové sieteZS 2019/2020 - SvFdoc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.
D1-PSMPravdepodobnosť a štatistické metódy2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
D1-PSOPravdepodobnosť a štatistické odhady2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
D1-PJCProgramovací jazyk C2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
BV1-PCSHProgramovanie v C# (C-sharp)ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-PJCProgramovanie v jazyku CZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
D1-PKPPrúdenie kvapalín a plynov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-SASSoftvér (ANSYS)ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
BV1-SACSoftvér (Autocad)ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-SMA1Softvér (Mathematica1)ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-SMLSoftvér (Matlab)ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
D1-SOSpracovanie obrazu2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
D1-SPMStochastické procesy a modely2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
B1-SDPStochastický diferenciálny početZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
D1-SDPStochastický diferenciálny počet2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-STMŠtatistické metódyZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
D1-TEGRTeória grafov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
D1-TEHRTeória hier2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
D1-TMITeória miery a integrálu2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
D1-TROTeória rozhodovania2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
IV1-TSOP1Tímový softvérový projekt 1ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
IV1-TSOP3Tímový softvérový projekt 3ZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-TSOSTvorba softvérových systémovZS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
D1-VIASViacrozmerná štatistika2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
D1-MAT1Vybrané state z matematiky 12019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
D1-MAT2Vybrané state z matematiky 22019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
BV1-VUDESKVybrané úlohy deskriptívnej geometrieZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
D1-ZFLJAZáklady fuzzy logiky a jej aplikácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
BV1-ZAMAZáklady matematikyZS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
B1-ZPPPZáklady počítačovej podpory projektovaniaZS 2019/2020 - SvFRNDr. Zuzana Tereňová, PhD.
BV1-ALSTAlgebraické štruktúryLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
B1-ACRAnalýza časových radovLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
I1-AJ2Anglický jazykLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-BP_MBakalárska prácaLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-BIOMBiomechanikaLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-DESKDeskriptívna geometriaLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
B_DESKGEO1Deskriptívna geometriaLS 2019/2020 - ÚMdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
BV1-DIKADigitálna kartografiaLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
I1-DP_MPDiplomová prácaLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-FMFinančná matematikaLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-I2_CInformatics 2LS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
B1-LA2Lineárna algebra 2LS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
BV1-MA2Matematická analýza 2LS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
B1-MA2Matematická analýza 2LS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
I1-MAKAMatematická kartografiaLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
I1-MAMGMatematické modelovanie v geodéziiLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-MAMatematika v architektúreLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
B1-MAT2Matematika 2LS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
B1-MAT2_GMatematika 2LS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
B1-M2_CMathematics 2LS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.
B1-MEZOMetódy zobrazovaniaLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
IV1-MODGModelovanie geoúdajovLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
I1-NADRNumerická analýza diferenciálnych rovnícLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
B1-NMLANumerické metódy lineárnej algebryLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Gabriel Okša, PhD.
B1-NRDRNumerické riešenie diferenciálnych rovnícLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
I1-OEXPOptimalizácia experimentuLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
I1-OPT2Optimalizácia 2LS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
I1-PALGParalelné algoritmyLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-PDRParciálne diferenciálne rovniceLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-PGPočítačová grafikaLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-PPIP_SPočítačová podpora inžinierskej práceLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Martin Knor, PhD.
B1-PSPočítačové sieteLS 2019/2020 - SvFdoc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.
B1-PKPPrúdenie kvapalín a plynovLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
B1-SPRSeminár z programovaniaLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-SACSoftvér (Autocad)LS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-SMA2Softvér (Mathematica 2)LS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
B1-SVISoftvér (vizualizačný)LS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
I1-SOBSpracovanie obrazuLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
BV1-SDPStochastický diferenciálny početLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
BV1-SSRŠtatistický sofvér RLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
B1-TGTeória grafov a jej aplikácieLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Martin Knor, PhD.
BV1-THTeória hierLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
B1-TPTeória pravdepodobnostiLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
IV1-TSOP2Tímový softvérový projekt 2LS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
BV1-VKDGVybrané kapitoly z deskriptívnej geometrieLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
B1-ZKMZákladné kvantitatívne metódyLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
BV1-ZKRZáklady kryptológieLS 2019/2020 - SvFprof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.