28. 3. 2020  12:39 Soňa
Akademický informačný systém

ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N424E3_4BEkonomika a manažment podnikuLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424E0_4IEnvironmentálne manažérstvoLS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424E1_4IEtika a etiketa v riadiacej činnostiLS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424F1_4BFinančný manažmentLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424F3_4IFinančný trhLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424F0_4IFinančný trh a podnikové financieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424I0_4IInvestičný rozvojLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424M4_4BManažérstvo kvalityLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424M2_4IManažérstvo kvalityLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424M0_4IMarketingLS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424N0_4INáklady a ceny v priemysleLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424P2_4BPodnikateľské rozhodovanieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424P1_4IPodnikové financieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424P2_4IPracovné a priemyselné právoLS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424P1_4BPracovné právo a právo sociálneho zabezpečeniaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424R2_4IRiadenie inovácií a zmienLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424R4_4IRiadenie malých a stredných podnikovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424R0_4BRiadenie podnikovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424R1_4IRiadenie výrobných a logistických procesovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424U0_4BÚčtovníctvoLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424U0_4IÚčtovníctvo v priemyselných podnikochLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424Z5_4BZáklady ekonomiky a manažmentu podnikuLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424Z7_4BZáklady finančnej gramotnostiLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424Z27_4BZáklady obchodného a finančného právaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424Z25_4BZáklady podnikania ILS 2019/2020 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424Z2_4BZáklady podnikových financiíLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424Z0_4IZáklady pracovného a priemyselného právaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424Z3_4BZáklady účtovníctvaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N424D1_4IDaňový systémZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424D0_4IDaňový systémZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424E3_4BEkonomika a manažment podnikuZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424E0_4IEnvironmentálne manažérstvoZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424E4_4BEtika a etiketa manažéraZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424F0_4BFilozofiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424F2_4IFinančná gramotnosťZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424F5_4IFinančné riadenieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424F4_4IFinančno-ekonomická analýza v technológiáchZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424K0_4BKomunikačné zručnostiZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424K0_4IKomunikačné zručnostiZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424L1_4ILaboratórium riadenia technologických procesovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424L0_4ILegislatíva a manažment v oblasti dedičstvaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424M1_4IMarketing v priemyselných podnikochZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
424M4_4IMatematické modely v rozhodovaníZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424P5_4BPersonálny manažmentZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424P4_4BPodnikové financieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424P0_4IPodnikové hospodárstvoZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424P6_4BPrezentačné zručnostiZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
N424R3_4IRiadenie ľudských zdrojovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424R0_4IRozpočtovníctvo v technológiáchZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424S1_4ISimulačný tréning riadiacich činností v technológiáchZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424S0_4IStrategické riadenie v technológiáchZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424V1_4BVšeobecná ekonomická teóriaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424Z6_4BZáklady daňového systémuZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424Z7_4BZáklady finančnej gramotnostiZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
N424Z4_4BZáklady podnikaniaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
N424Z26_4BZáklady podnikania IIZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Dr. Ing. Milan Majerník
N424Z1_4BZáklady právaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.