3. 6. 2020  22:07 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
37179_3D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
37159_3DDizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-RK
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP2-RKDizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-RK2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP3E-RKDizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-RKDizertačný projekt VIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-PS1-RK2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-PS2-RK
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-T-RKTeória odboru Kybernetika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-RKVedecká práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca Ve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Adaptívne riadenie
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
B-API
LS 2019/2020 - FEI
B-APArchitektúra počítačov
LS 2019/2020 - FEI
B-BZP-RKLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Číslicové riadenie
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
I-DP-RKLS 2019/2020 - FEI
Diplomový projekt 2
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
Pokročilá TARLS 2019/2020 - FEI
B-PIOTLS 2019/2020 - FEI
I-RMRRiadenie mobilných robotov
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
B-ROBLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
B-TPRITechnické prostriedky riadeniaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
I-TP-RKTímový projektLS 2019/2020 - FEI
B-UDSUdalostné systémyLS 2019/2020 - FEI
B-UMINTUmelá inteligenciaLS 2019/2020 - FEI
I-VIZSVizuálne systémyLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
I-ADRIAAdaptívne riadenie
ZS 2020/2021 - FEI
B-BP1-RKBakalársky projekt 1ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
B-DVDatabázy a vizualizácia
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačná práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-RKDizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-RK2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP3-RK
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
Dizertačný projekt IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP5E-RK2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-RK2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
I-DES
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
B-FSSIFiltrácia a spracovanie signálovZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-HNSHlboké neurónové siete
ZS 2020/2021 - FEI
I-IDSIdentifikácia systémovZS 2020/2021 - FEI
I-NSNavigačné systémyZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-ODP-RKObhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
I-OPZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Operačné systémy RTZS 2020/2021 - FEI
B-POHS
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-PS2-RKPredmet špecializácie Robotika a Kybernetika II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-RMSRiadenie mechatronických systémov
ZS 2020/2021 - FEI
Riadenie mobilných robotov
ZS 2020/2021 - FEI
I-RNS
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
I-RRMRiadenie robotických manipulátorovZS 2020/2021 - FEI
Riadiace systémyZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
B-ROB
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
I-ROTSRobotika vesmírnych aplikácií
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Teória odboru Kybernetika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Vedecká práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
D-VP1E-RK2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Vedecká práca II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-RKVedecká práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-RKVedecká práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-RK
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Vedecká práca Ve
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-VIZSVizuálne systémyZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
I-VRSZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
B-VSVýrobné systémy
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
B-ZAUTZáklady automatizácie
ZS 2020/2021 - FEI
I-ADRIALS 2020/2021 - FEI
Architektúra počítačov
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
B-BP2-RK
LS 2020/2021 - FEI
Číslicové riadenie
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
I-DP2-RKDiplomový projekt 2LS 2020/2021 - FEI
Odborná prax
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Pokročilá TAR
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
B-PIOTPriemyselný IoT
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Riadenie mechatronických systémovLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
B-RS
LS 2020/2021 - FEI
RobotikaLS 2020/2021 - FEI
B-SPSpojité procesyLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
Tímový projektLS 2020/2021 - FEI
B-UDS
LS 2020/2021 - FEI
Umelá inteligencia
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
B-VSVýrobné systémyLS 2020/2021 - FEI