16. 7. 2020  19:15 Drahomír
Akademický informačný systém

Technologický inštitút športu (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
B-TKTelesná kultúra
LS 2019/2020 - FEI
I-TK
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
Telesná kultúra 3LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIMgr. Pavel Lackovič, PhD.
B-TK5Telesná kultúra 5LS 2019/2020 - FEIMgr. Pavel Lackovič, PhD.
Telesná kultúra 6LS 2019/2020 - FEIMgr. Pavel Lackovič, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
I-TKZS 2020/2021 - FEIMgr. Pavel Lackovič, PhD.
Telesná kultúra
ZS 2020/2021 - FEI
B-TK1
ZS 2020/2021 - FEI
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
B-TK2Telesná kultúra 2ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Telesná kultúra 4
ZS 2020/2021 - FEI
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
B-TK5ZS 2020/2021 - FEIMgr. Pavel Lackovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-TKTelesná kultúra
LS 2020/2021 - FEI
B-TK
LS 2020/2021 - FEI
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
B-TK1Telesná kultúra 1
LS 2020/2021 - FEI
B-TK2Telesná kultúra 2
LS 2020/2021 - FEI
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
B-TK3LS 2020/2021 - FEIMgr. Pavel Lackovič, PhD.
B-TK4
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIMgr. Pavel Lackovič, PhD.
B-TK6Telesná kultúra 6LS 2020/2021 - FEIMgr. Pavel Lackovič, PhD.