16. 7. 2020  18:57 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Dizertačná práca
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DS-ENE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-ENEDizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Dizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP2E-ENE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP4E-ENEDizertačný projekt IVe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP5E-ENEDizertačný projekt Ve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-ODP-ENEObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Predmet špecializácie Elektroenergetika I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Predmet špecializácie Elektroenergetika II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Vedecká práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2-ENEVedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP2E-ENEVedecká práca IIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-ENE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-ENEVedecká práca IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP4E-ENE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
I-AENELS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-BP2-EE
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-DISLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Diplomová prácaLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
I-DP3-ENELS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-ELINSTElektrické inštalácieLS 2019/2020 - FEI
B-ELSELElektrické systémy elektrární
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Pohony a výkonová elektronikaLS 2019/2020 - FEI
I-PSES
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
B-SVETSvetelná technika
LS 2019/2020 - FEI
I-SZPSvetelné zdroje a predradníkyLS 2019/2020 - FEI
I-SVIETSvietidlá
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Technológie v elektroenergetikeLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-VEEZLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
B-MODEELS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FEI
Bezpečnosť v elektrotechnike
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Distribučné siete a projektovanie
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
31369_3D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Dizertačný projekt I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-DP1E-ENEDizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Dizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
Dizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP5E-ENEDizertačný projekt Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt VIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B-ELEK1ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Elektrické strojeZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
B-ENEF
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-IEKOZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B1-MKMechanika kontinua
ZS 2020/2021 - SvF
Meranie svetla a fariebZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Metalické a optické vodiče a kábleZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
Obnoviteľné zdroje energieZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-OAESOchrany a automatiky v elektrizačnej sústaveZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
Osvetľovacie zariadenia a sústavyZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Predmet špecializácie Elektroenergetika I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
D-PS2-ENEPredmet špecializácie Elektroenergetika II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-RESZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-SEPSSolárne energetické prvky a systémy
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
I-SZPSvetelné zdroje a predradníkyZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
B-TVNZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Juraj Packa, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-USESUstálené stavy v elektrizačnej sústaveZS 2020/2021 - FEI
B-UIBEÚvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnikeZS 2020/2021 - FEI
D-VP1-ENE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
Vedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP2-ENE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
Vedecká práca IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Vedecká práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP3E-ENE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
D-VP5E-ENEVedecká práca Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-SC
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Vonkajšie silové vedenia
ZS 2020/2021 - FEI
Využitie elektriny a elektrické zariadeniaZS 2020/2021 - FEI
I-PSZdroje energie
ZS 2020/2021 - FEI
Aplikovaná elektroenergetikaLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
B-BP2-EEBakalársky projekt 2LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Diplomová práca
LS 2020/2021 - FEI
I-DP1-ENELS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
I-DP3-ENEDiplomový projekt 3
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Janíček, PhD.
B-ELEK1Elektrárne 1LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
B-ELSELElektrické systémy elektrárníLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Janíček, PhD.
B-ELMAT
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
I-PVEPohony a výkonová elektronika
LS 2020/2021 - FEI
I-PSESPrechodné stavy v elektrizačnej sústave
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Svetelná technikaLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
I-SVIET
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
B-TVN
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
Technológie v elektroenergetikeLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Základy elektroenergetikyLS 2020/2021 - FEI
Základy modelovania v elektroenergetike
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.