8. 7. 2020  23:54 Ivan
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEI, 2019/2020 - doktorandská studia - FEI.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Dizertačná práca
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Dizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP2-EFDizertačný projekt II
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
Dizertačný projekt III2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP3-EFDizertačný projekt III
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP4-EFDizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-DP4E-EFDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP5E-EF
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-PS1-EFPredmet špecializácie - Elektronika a fotonika I2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-T-EF2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP1-EF
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP2E-EF2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP3-EF
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
D-VP3E-EFVedecká práca IIIe
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP4-EF
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
2019/2020 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP5E-EF
2019/2020 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
LS 2019/2020 - FEI
B-AVTAudiovideotechnikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
B-BZP-ENBakalárska záverečná práca
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-BP2-ENLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-DP-ENDiplomová práca
LS 2019/2020 - FEI
Diplomový projekt 1
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-EPOElektronické prvky a obvody
LS 2019/2020 - FEI
I-FOT
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
B-FTPPFyzika a technológia polovodičových prvkovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-LASTLaserová technika
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. František Uherek, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
I-MOCSSLS 2019/2020 - FEI
I-NDIO
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
B-PNIOPrincípy návrhu integrovaných obvodov
LS 2019/2020 - FEI
Programovateľné IOLS 2019/2020 - FEI
B-RAKTRádiokomunikačná technikaLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
B-BP1-ENBakalársky projekt 1
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
CAE elektronických prvkovZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
I-CISPSI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
I-DP2-SEZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DS-EF2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP1-EFDizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Dizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Dizertačný projekt II2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP2E-EF
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32153_3DDizertačný projekt III2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP3E-EFDizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP4-EFDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP4E-EFDizertačný projekt IVe
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Dizertačný projekt Ve2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-DP6E-EF
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
Elektronické prvky a obvodyZS 2020/2021 - FEI
Elektronické systémy
ZS 2020/2021 - FEI
B-FTPP
ZS 2020/2021 - FEI
B-LEK
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-LS
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Metódy analýzy materiálov a štruktúrZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Juraj Breza, CSc.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
I-MMEDTMultimediálna technika
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
I-NSENanoeletronika a supravodičová elektronika
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Juraj Breza, CSc.
Obhajoba dizertačnej práce2020/2021 - doktorandská studia - FEI
I-OKS-EN
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Optoelektronika
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Počítačová analýza obvodov
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-PS2-EFPredmet špecializácie - Elektronika a fotonika II2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Priemyselná elektronikaZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-PPNEOZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
I-RST
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
I-RELS
ZS 2020/2021 - FEI
B-SENZZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
Senzorové mikrosystémy
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
I-SAC
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Teória odboru Elektronika
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Tímový projektZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Vedecká práca Ie
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Vedecká práca II
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP2E-EFVedecká práca IIe2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP3-EF2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP3E-EFVedecká práca IIIe2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP4-EF
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
D-VP4E-EF2020/2021 - doktorandská studia - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FEI
B-AONLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-AVTAudiovideotechnika
LS 2020/2021 - FEI
B-BZP-ENBakalárska záverečná práca
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-BP2-ENBakalársky projekt 2LS 2020/2021 - FEI
I-CAEEP
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Diplomová prácaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
I-DP-ENLS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 1LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 3
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Elektronické meracie prístroje a systémyLS 2020/2021 - FEI
B-EPOElektronické prvky a obvody
LS 2020/2021 - FEI
B-EPONElektronické prvky a obvodyLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
I-FOTLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Fyzika a technológia polovodičových prvkovLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Laserová technikaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. František Uherek, PhD.
Lekárska elektronikaLS 2020/2021 - FEI
B-MKManažment kvality
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
I-MDSSMateriály a konštrukcia vesmírnych systémov
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
I-MOCSSMetódy a obvody číslicového spracovania signálov
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-PNIOLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Programové prostriedky pre návrh elektronických obvodov
LS 2020/2021 - FEI
Rádiokomunikačná technika
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
B-SASLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
I-TMEDT
LS 2020/2021 - FEI