16. 7. 2020  18:58 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
32159_3D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-EF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP2-EFDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-EF2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Dizertačný projekt IVe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-EF2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-ODP-EF2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Predmet špecializácie - Elektronika a fotonika II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Teória odboru Elektronika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP1-EFVedecká práca I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-EF2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP3-EF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-EF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP4E-EF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-AON
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Bakalárska záverečná prácaLS 2019/2020 - FEI
Bakalársky projekt 2
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Diplomová práca
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-DP1-EN
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-DP3-ENDiplomový projekt 3
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-EPOElektronické prvky a obvodyLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
I-FOT
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-LASTLaserová technikaLS 2019/2020 - FEI
Lekárska elektronikaLS 2019/2020 - FEI
Manažment kvalityLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
I-NDIONávrh a diagnostika IOLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-PREN
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
I-PIOProgramovateľné IOLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
B-SASLS 2019/2020 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-CAEEPZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Číslicové spracovanie signálov
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
I-DP2-SEZS 2020/2021 - FEI
I-DP2-EN
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DS-EFDizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-EF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-EFDizertačný projekt Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Dizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2E-EFDizertačný projekt IIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-EFDizertačný projekt III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
32153_3D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-EFDizertačný projekt IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Dizertačný projekt Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-DP6E-EFDizertačný projekt VIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-EPONZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Milan Žiška, PhD.
B-FTPPZS 2020/2021 - FEI
Lekárska elektronika
ZS 2020/2021 - FEI
Logické systémy
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Milan Žiška, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Juraj Breza, CSc.
Mikropočítače a ich programovanie
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-MPPIMikropočítače a ich programovanieZS 2020/2021 - FEI
Mikrovlnná technika
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
I-MMEDT
ZS 2020/2021 - FEI
I-NSE
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Juraj Breza, CSc.
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Optické komunikačné systémyZS 2020/2021 - FEI
B-OPTELOptoelektronikaZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
D-PS1-EFPredmet špecializácie - Elektronika a fotonika I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-PS2-EFPredmet špecializácie - Elektronika a fotonika II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-PRENZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
B-PPNEO
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
I-RSTRádiokomunikačné systémy a trasyZS 2020/2021 - FEI
I-RELSRekonfigurovateľné elektronické systémyZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-SENZSenzorika
ZS 2020/2021 - FEI
I-SMIKSenzorové mikrosystémyZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
I-TMEDTZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
D-T-EFTeória odboru Elektronika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP1-EF2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2-EFVedecká práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Vedecká práca IIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP3E-EF2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
D-VP4E-EFVedecká práca IVe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
B-AONAnalógové obvody a ich návrhLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Bakalárska záverečná prácaLS 2020/2021 - FEI
B-BP2-ENLS 2020/2021 - FEI
I-CAEEPCAE elektronických prvkov
LS 2020/2021 - FEI
I-DT-SEDiplomová práca
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 1LS 2020/2021 - FEI
I-DP1-EN
LS 2020/2021 - FEI
I-DP3-ENDiplomový projekt 3LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
I-DP3-SE
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Elektronické meracie prístroje a systémyLS 2020/2021 - FEI
Elektronické prvky a obvodyLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
B-FTPPFyzika a technológia polovodičových prvkov
LS 2020/2021 - FEI
B-LASTLaserová technikaLS 2020/2021 - FEI
B-LEKLS 2020/2021 - FEI
B-MK
LS 2020/2021 - FEI
Materiály a konštrukcia vesmírnych systémovLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
B-MPP
LS 2020/2021 - FEI
I-NDIONávrh a diagnostika IOLS 2020/2021 - FEI
Počítačová analýza obvodovLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
Priemyselná elektronika
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Programovateľné IOLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
B-PPNEOProgramové prostriedky pre návrh elektronických obvodovLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
B-SAS
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Telemedicínska technikaLS 2020/2021 - FEI