12. 7. 2020  12:04 Nina
Akademický informačný systém

Ústav elektrotechniky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Peter Ballo, PhD.
D-DS-MT2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-MTDizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-MTDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP2-TE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-MT2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP3-TE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP3E-MTDizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP3E-TE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP4-MTDizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Dizertačný projekt IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-MT2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP4E-TE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
D-DP6E-MT2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-TE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-MPSMeracie prístroje a systémy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Obhajoba dizertačnej práce
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS1-TE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Predmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-TAM2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Teória elektromagnetického poľa2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP1-MTVedecká práca I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP1E-TE
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Vedecká práca Ie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP2-MTVedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP2-TE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2E-TEVedecká práca IIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-MTVedecká práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-TE2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3E-TEVedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP3E-MTVedecká práca IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-MT2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IVe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP5E-MT2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP5E-TEVedecká práca Ve
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
B-ASEO1
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Bakalárska záverečná prácaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
I-DP1-AELS 2019/2020 - FEI
I-DP3-AELS 2019/2020 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
B-ELMPLS 2019/2020 - FEI
B-ELTElektrotechnika
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Elektrotechnika 1
LS 2019/2020 - FEI
B-ELT3Elektrotechnika 3LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
MeranieLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-MSSMeranie a spracovanie signálov
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
B-MIP1Mikroprocesorová technika 1LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
I-PMPLS 2019/2020 - FEI
I-PVIDPočítačové videnieLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
B-VELNVýkonová elektronika
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-VFTVysokofrekvenčná technika
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FEI
I-ASEO2Analýza a syntéza elektrických obvodov 2
ZS 2020/2021 - FEI
B-APROGAplikačné programovanie
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
I-AMAG
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
B-BP1-ETZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
I-CSSE
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Distribuované meracie systémy
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
D-DS-MTDizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Dizertačný projekt Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP1E-MTDizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-MT2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP2E-MTDizertačný projekt IIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-TE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-MTDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
D-DP4E-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP5E-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP5E-MTDizertačný projekt Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Dizertačný projekt VIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-ELOBZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-EPS
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
B-ELT2N
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Inžinierska elektrotechnikaZS 2020/2021 - FEI
I-MEENZMeniče elektrickej energie a napájacie zdroje
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
B-MER2ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Meracie metódy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Meracie prístroje a systémy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-MERMeranie
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
D-ODP-MTObhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Predmet špecializácie odboru teoretická elektrotechnika II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
I-SPAE
ZS 2020/2021 - FEI
I-TDZS 2020/2021 - FEI
Teoretické aspekty merania2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Vedecká práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
Vedecká práca Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Vedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
Vedecká práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP2-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2E-TE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP2E-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-TEVedecká práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Vedecká práca IIIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3E-MT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
D-VP4-TEVedecká práca IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-MTVedecká práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IVe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Vedecká práca IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP5E-TEVedecká práca Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
D-VP5E-MT2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
B-ASEO1Analýza a syntéza elektrických obvodov 1LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Bakalárska záverečná prácaLS 2020/2021 - FEI
Bakalársky projekt 2LS 2020/2021 - FEI
I-DP-AEDiplomová prácaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. René Harťanský, PhD.
I-DP1-AEDiplomový projekt 1
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
Elektromagnetické poleLS 2020/2021 - FEI
Elektrotechnika
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
B-ELT3Elektrotechnika 3
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Mikroprocesorová technika 1
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Moderné materiály pre elektrotechniku
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
I-PVID
LS 2020/2021 - FEI
I-REA
LS 2020/2021 - FEI
Technická diagnostika
LS 2020/2021 - FEI
B-VELNLS 2020/2021 - FEI
I-VFTLS 2020/2021 - FEI