3. 6. 2020  9:48 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav automobilovej mechatroniky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Dizertačná skúška
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-DP1-MSDizertačný projekt I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Dizertačný projekt Ie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-MS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-DP3-MS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-DP3E-MSDizertačný projekt IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Dizertačný projekt IV
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-MS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-ODP-MS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
D-PS1-MSPredmet špecializácie Mechatronika I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
D-PS2-MS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Teória odboru Mechatronika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-VP1E-MS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Vedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-MSVedecká práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3E-MSVedecká práca IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-MS
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-MS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-VP5E-MS2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
B-ASAB
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
I-AMSLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
B-BZP-AMELS 2019/2020 - FEI
Bakalársky projekt 2
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
B-DTV
LS 2019/2020 - FEI
Ing. Richard Balogh, PhD.
I-DP-AMEDiplomová práca
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
I-DP3-AME
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Dynamika mechatronických systémovLS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
LS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
I-MISALS 2019/2020 - FEI
Metódy číslicového riadeniaLS 2019/2020 - FEI
B-MIPS
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
B-MSPMModelovanie a simulácia v prostredí Matlab
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
I-MPMLS 2019/2020 - FEI
B-NAVEZ
LS 2019/2020 - FEI
I-PSZELS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
I-POITLS 2019/2020 - FEI
B-PROPALS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
B-SSAKSenzorové systémy a aktuátoryLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
B-SAR2Systémy automatického riadenia 2
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Technická diagnostikaLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-VIPROTVirtuálne prototypovanie
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
I-ADYNZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
I-SSIAstronomické a vesmírne prístroje
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
I-AMSAutonómne mechatronické systémy
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
B-BP1-AMZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
B-DTV
ZS 2020/2021 - FEI
Ing. Richard Balogh, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-DP1E-MSDizertačný projekt Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP2-MS
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-MS
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-DP4E-MSDizertačný projekt IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-DP5E-MSDizertačný projekt Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
B-DYMESDynamika mechatronických systémovZS 2020/2021 - FEI
Elektrické pohony a servopohonyZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Elektronické systémy automobilov
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Metóda konečných prvkovZS 2020/2021 - FEI
I-MCR
ZS 2020/2021 - FEI
B-MIPSZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Modelovanie a simulácia v prostredí Matlab
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
I-MPMMultifyzikálne procesy v mechatronike
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
I-MTMPMultimédiá a telematika pre mobilné platformyZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
D-ODP-MS2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-OPM
ZS 2020/2021 - FEI
PLC systémy v mechatronike
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Pneumatické a hydraulické systémy v mechatronických aplikáciáchZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
D-PS2-JE2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Predmet špecializácie Mechatronika I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
B-PMEAP
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
I-PIMSProjektovanie a inžiniering mechatronických systémov
ZS 2020/2021 - FEI
B-PASMEPrvky a systémy v mechatronikeZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
I-COSRiadenie systémov
ZS 2020/2021 - FEI
B-SAEMZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Technická diagnostikaZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
D-T-MS2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Transmisné systémy automobilov a elektromobilov
ZS 2020/2021 - FEI
B-UIEZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Vedecká práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-MSVedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Vedecká práca II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3E-MSVedecká práca IIIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
D-VP4-MSVedecká práca IV2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-VZRIVirtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
Vybrané kapitoly z automatického riadenia pre mechatronikuZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Vývojové programové prostredia pre mechatronické systémy
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Základy počítačovZS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
B-BZP-AMBakalárska záverečná práca
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Bakalársky projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
Databázové a vizualizačné systémy
LS 2020/2021 - FEI
B-DTVDigitálne technológie výrobyLS 2020/2021 - FEIIng. Richard Balogh, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 1LS 2020/2021 - FEI
I-DP3-AMEDiplomový projekt 3
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
B-EMARLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Komunikačné systémy a sieteLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Mechanika a termokinetika vesmírnych systémovLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
I-MISA
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
I-MCRMetódy číslicového riadenia
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémovLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Modelovanie a simulácia v prostredí MatlabLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
I-MPMMultifyzikálne procesy v mechatronikeLS 2020/2021 - FEI
I-MTMPMultimédiá a telematika pre mobilné platformy
LS 2020/2021 - FEI
B-NAVEZ
LS 2020/2021 - FEI
I-OPMLS 2020/2021 - FEI
B-PLCMLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
I-PSZE
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
I-POITPokročilé informačné technológieLS 2020/2021 - FEI
B-PROPA
LS 2020/2021 - FEI
Senzorové systémy a aktuátory
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
B-SAR1Systémy automatického riadenia 1LS 2020/2021 - FEI
B-SAR2Systémy automatického riadenia 2
LS 2020/2021 - FEI
B-TDIAGTechnická diagnostika
LS 2020/2021 - FEI
I-TDIAGTechnická diagnostika
LS 2020/2021 - FEI
B-TINATvorba internetových aplikácií
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
B-VIPROTVirtuálne prototypovanie
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike
LS 2020/2021 - FEI
I-VPPMSVývojové programové prostredia pre mechatronické systémy
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
B-WEBTE2Webové technológie 2LS 2020/2021 - FEI