16. 7. 2020  19:42 Drahomír
Akademický informačný systém

Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
D-AJ
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
B-AJ2Anglický jazyk 2LS 2019/2020 - FEIPhDr. Ľubica Rovanová, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
Nemecký jazyk
LS 2019/2020 - FEI
Mgr. Ľudmila Solenská, PhD.
I-RJLS 2019/2020 - FEI
B-RJRuský jazyk
LS 2019/2020 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
B-AJ1Anglický jazyk 1ZS 2020/2021 - FEI
B-MKOMManažment komunikácieZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIPhDr. Jarmila Belasová
Odborná angličtina2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Ruský jazyk
ZS 2020/2021 - FEI
PhDr. Jarmila Belasová
Ruský jazykZS 2020/2021 - FEI
B-AJ2
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEIMgr. Ľudmila Solenská, PhD.
B-NJLS 2020/2021 - FEIPhDr. Jarmila Belasová
I-RJ
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI