16. 7. 2020  19:31 Drahomír
Akademický informačný systém

Ústav informatiky a matematiky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
31059_3D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DS-AIDizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Dizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
D-DP1E-AIDizertačný projekt Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
D-DP2-AIDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
Dizertačný projekt III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-DP4E-AIDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP6E-AI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS1-AIPredmet špecializácie Aplikovaná informatika I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS2-AIPredmet špecializácie Aplikovaná informatika II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Teória odboru Aplikovaná informatika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1-AI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP1E-AI2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2E-AIVedecká práca IIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP3-AIVedecká práca III
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Vedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-AI2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP5E-AI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.
I-ADS
LS 2019/2020 - FEI
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Automaty a formálne jazyky
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
B-BP2-AIBakalársky projekt 2LS 2019/2020 - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-DBS
LS 2019/2020 - FEI
I-DP-AI
LS 2019/2020 - FEI
I-DP2-AIDiplomový projekt 2
LS 2019/2020 - FEI
B-DIMLS 2019/2020 - FEIdoc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
B-LA2
LS 2019/2020 - FEI
B-MAT1E
LS 2019/2020 - FEI
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
B-MAT1Matematika 1
LS 2019/2020 - FEI
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
Matematika 2
LS 2019/2020 - FEI
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.
B-MAT2ELS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-OOPObjektovo orientované programovanieLS 2019/2020 - FEI
I-PPDS
LS 2019/2020 - FEI
B-PKRIMLS 2019/2020 - FEI
I-PS2Počítačové siete 2LS 2019/2020 - FEI
B-PROG2Programovanie 2LS 2019/2020 - FEI
I-RZZReprezentácia a získavanie znalostí
LS 2019/2020 - FEI
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
LS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
I-SKSLS 2019/2020 - FEI
B-TZITeoretické základy informatiky
LS 2019/2020 - FEI
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
I-TP2-AITímový projekt 2
LS 2019/2020 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
LS 2019/2020 - FEI
LS 2019/2020 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
B-AZA
ZS 2020/2021 - FEI
I-AKODZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
I-ASOS
ZS 2020/2021 - FEI
I-AFJZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Bakalársky projekt 1
ZS 2020/2021 - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Diplomový projekt 1ZS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
ZS 2020/2021 - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DS-AI2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-AIDizertačný projekt Ie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
D-DP4-AIDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP5E-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
D-DP6E-AI2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
I-EGOVE-governmentZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
Lineárna algebra 1
ZS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
Lineárna algebra 2
ZS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
B-MASTAZS 2020/2021 - FEI
I-MATMatematikaZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
B-MAT1EZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.
B-MAT1
ZS 2020/2021 - FEI
B-MAT3ZS 2020/2021 - FEI
B-MAT3EMatematika 3ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Mobilné výpočtyZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
I-NKS
ZS 2020/2021 - FEI
Obhajoba dizertačnej práce
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Odborná prax
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
B-PSPočítačové siete
ZS 2020/2021 - FEI
Predmet špecializácie Aplikovaná informatika I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS2-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-PTZS 2020/2021 - FEI
Programovanie 1ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
B-PROG2Programovanie 2
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Softvérové inžinierstvoZS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
Spoločenské, morálne a právne súvislosti vývoja informačných systémovZS 2020/2021 - FEI
I-SUNSZS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Teoretické základy informatiky
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
I-TKOD
ZS 2020/2021 - FEI
D-T-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
I-UPB
ZS 2020/2021 - FEI
Vedecká práca I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP1E-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP2E-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4-AI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dr. rer. nat. Martin Drozda
Vedecká práca IVe2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
D-VP5E-AIVedecká práca Ve2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
B-ZPKP
ZS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
I-ADSLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
B-BZP-AI
LS 2020/2021 - FEI
Bakalársky projekt 2
LS 2020/2021 - FEI
I-BISPPBezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxeLS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Michal Šrámka, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
I-DP2-AILS 2020/2021 - FEI
B-DIMDiskrétna matematika
LS 2020/2021 - FEI
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
B-LA1LS 2020/2021 - FEI
Lineárna algebra 2
LS 2020/2021 - FEI
Matematika 1LS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.
B-MAT1Matematika 1
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
B-MAT2ELS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Matematika 3LS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
B-OOPObjektovo orientované programovanieLS 2020/2021 - FEI
Paralelné programovanie a distribuované systémy
LS 2020/2021 - FEI
B-PKRIMPočítačová kriminalitaLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
B-PSLS 2020/2021 - FEI
LS 2020/2021 - FEI
B-PTLS 2020/2021 - FEIDr. rer. nat. Martin Drozda
B-PROG2
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
I-RZZLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Rýchle algoritmy
LS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
I-SKS
LS 2020/2021 - FEI
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
LS 2020/2021 - FEIprof. Dr. Ing. Miloš Oravec
B-VSA
LS 2020/2021 - FEI
B-ZFIZáklady finančníctvaLS 2020/2021 - FEIdoc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.